banner-image

Licitacije državnih njiva elektronski, u Novom Bečeju najviša početna cena 48.250 dinara

Novi Sad objavio je oglas za prvi krug javnog nadmetanja za davanje u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta. Ovog puta proces izdavanja državnih oranica biće obavljen elektronski. Neće biti licitacije u salama, već će poljoprivrednici zainteresovani za zakup elektronski poslati zatvorene ponude. One će biti otvorene 18. februara u devet časova, a rok za prijavljivanje i podnošenje dokumentacije je 10. februar, do 14 časova.

Ukupno u novosadskim atarima za arendu je spremno 1.184 hektara, a najviša početna cena je 34.533 dinara po hektaru, za parcele u Rumenki, Čeneju i Stepanovićevu. Pravo učešća u javnom nadmetanju imaju poljoprivrednici, fizička lica čije je gazdinstvo u aktivnom statusu, sa najmanje pola hektara upisanih u Registar poljoprivrednih gazdinstava, sa prebivalištem najmanje tri godine u katastarskoj opštini u kojoj licitiraju njive. Takođe, mogu da konkurišu i fizička lica sa trogodišnjim aktivnim statusom gazdinstva i prebivalištem na području Novog Sada, u nekoj drugoj katastarskoj opštini ali čija se parcela graniči sa parcelom koja se daje u zakup. Pravo da učestvuju na licitaciji imaju i pravna lica, nosioci poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu s tim da je uslov da u vlasništvu imaju najmanje deset hektara u katastarskoj opštini u kojoj se nalazi parcela koja se daje u zakup, te da imaju sedište na području Novog Sada.

Ceo proces prijavljivanja za licitacije obavljaće se preko veb aplikacije koja se nalazi na sajtu Uprave za poljoprivredno zemljište.

U Kikindi je prijavljivanje za zakup državnih njiva do 3. februara, a otvaranje ponuda je 12. februara. Takođe, sve će se obavljati elektronskim putem. Na raspolaganju ratarima u kikindskim atarima je 5.439 hektara, a željene parcele dobiće poljoprivredni proizvođač ili domaće pravno lice sa najboljom ponudom.

Kako se navodi na sajtu ove lokalne samouprave, na godinu dana biće izdate parcele koje su još 2017. date u zakup kompaniji Tenis, koja nije realizovala najavljenu investiciju i nije započela izgradnju farmi u Srbiji. U pitanju je oko 2.200 hektara najkvalitetnjeg zemljišta. Ostalo zemljište biće izdato na 15 godina, a najvećim delom je u Iđošu i Mokrinu. Početna cena za njive prve klase je 252,2 evra, odnosno 29.663 dinara. Za svaku sledeću klasu, cena se umanjuje 10 odsto u odnosu na prethodnu.

Za učešće na licitaciji mora da se dostavi uverenje iz katastra o posedovanju pet hektara poljoprivrednog zemljišta.

I Novi Bečej je rapisao oglas za javno nadmetanje za državne njive. Moguće je podneti prijavu do 10. februara u 14 časova, a otvaranje ponuda je 18. februara. U Novom Bečeju najviše početna cena za hektar državnih oranica u zakupu je 48.250 dinara. Reč je o parceli u Novom Miloševu.

Opština Sečanj je takođe donela odluku o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. Dokumentacija koja se odnosi na grafički pregled katastarskih parcela po katastarskim opštinama i spisak parcela po formiranim javnim nadmetanjima, može se pogledati u zgradi opštine, svakog radnog dana od 8 do 14 časova, kao i na veb prezentaciji Uprave za poljoprivredno zemljište. Rok za prijavljivanje i podnošenje dokumentacije je do 13 sati, 10. februara 2021. godine. Otvaranje ponuda za davanje u zakup i na korišćenje zemljišta za sve katastarske opštine u Sečnju počinje 18. februara u 10 časova.

S. G.