banner-image
banner-image

Vojvodina raspisala konkurse za podršku voćarima, povrtarima, organskim proizvođačima

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu objavio je danas niz konkursa za bespovratnu podršku poljoprivrednicima koji nameravaju da investiraju u voćarstvo, povrtarstvo, organsku proizvodnju, uzgoj pečuraka, sisteme za navodnjavanje…

U okviru konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija za preradu voća, povrća (uključujući i pečurke) na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini opredeljeno je 25 miliona dinara. Bespovratno se proizvođačima daje do 50 odsto ukupne vrednosti investicije. Za podnosioce prijava ‒ fizička lica i preduzetnike, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, mlađe od 40 godina i žene ‒ bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60 odsto ukupne vrednosti investicije.

Najviši iznos podrške je dva miliona, a za poljoprivrednike mlađe od 40 godina i žene, odnosno ukoliko se investicija realizuje na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, maksimalni iznos je 2,2 miliona dinara.

Prilikom razmatranja podnetih prijava neće se priznavati investicije i kupljena oprema pre 01.01.2021. godine.

Konkursom za nabavku konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini predviđen je ukupan iznos od 80.000.00 dinara.

Podrška do 60 odsto se daje za sufinansiranje nabavke konstrukcije za objekte zaštićenog prostora, višegodišnjih, višeslojnih folija za pokrivanje objekata zaštićenog prostora, folija za senčenje i sprečavanje gubitka toplote, mreža za senčenje objekta, sistema za navodnjavanje „kap po kap”, sistema za prihranu, sistema za zagrevanje, stolova za proizvodnju rasada, instrumenata za merenje nivoa CO2, temperature supstrata i vazduha, kao i vlage.

Za realizaciju konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme i sistema za navodnjavanje i opreme za poboljšanje vodnog, vazdušnog i toplotnog režima biljaka predviđen je ukupan iznos do 370.000.000 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60 odsto prihvatljivih troškova investicije. Za podnosioce prijava – fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, te za žene, fizička lica i osnivače pravnog lice mlađe od 40 godina bespovratna sredstva su do 70 odsto prihvatljivih troškova investicije.

Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV). Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 7.000.000 dinara, odnosno 7.700.000 dinara.

Za realizaciju konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja u 2021. godini predviđen je ukupan iznos do 85.000.000,00 dinara.

U okviru konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova nabavke priključne mehanizacije, mašina i opreme za organsku proizvodnju na teritoriji AP Vojvodine u 2021.godini opredeljeno je devet miliona dinara. Podrška je do 70 odsto ukupno prihvatljivih troškova investicije. Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV). Najviše se po prijavi može dobiti 700.000 dinara.

Konkurse možete preuzeti ovde:

2021 Конкурс пластеници, 21.01.2021.

Konkurs prerada voca i povrca 2021 (1)

2021 Конкурс наводњавање, 21.01.2021.

2021 Конкурс противградне мреже, 21.01.2021.

Konkurs organska 25.01.2021