banner-image

Za tovne krave 40.000 dinara po grlu, za mlečne 25.000, za krmače 15.000

Iz agrarnog budžeta za direktna plaćanja, to jest premije i podsticaje za stočarsku i biljnu proizvodnju u 2021. godini biće izdvojene 24,8 milijarde dinara. Od danas, 1. februara, pa do 31. juna zahteve za podsticaje Upravi za agrarna plaćanja mogu da predaju stočari – za krave za uzgoj teladi za tov, za krave dojilje, za tov junadi, jagnjadi, svinja i jaradi…

Pravo na ovu pomoć iz agrarne kase imaju imaju fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnici i pravna lica. Prema uredbi o respodeli podsticaja za ovu godinu iznosi su sledeći:

 • podsticaji za kvalitetne priplodne mlečne krave – 25.000 dinara po grlu;
 • podsticaji za kvalitetne priplodne tovne krave i bikove – 40.000 dinara po grlu;
 • podsticaji za kvalitetne priplodne ovce i ovnove, koze i jarčeve – 7.000 dinara po grlu;
 • podsticaji za kvalitetne priplodne krmače i nerastove – 15.000 dinara po grlu;
 • podsticaji za roditeljske kokoške teškog tipa – 60 dinara po grlu;
 • podsticaji za roditeljske kokoške lakog tipa – 100 dinara po grlu;
 • podsticaji za roditeljske ćurke – 300 dinara po grlu;
 • podsticaji za kvalitetne priplodne matice ribe šarana – 500 dinara po grlu;
 • podsticaji za kvalitetne priplodne matice ribe pastrmke – 300 dinara po grlu;
 • podsticaji za tov junadi – 15.000 dinara po grlu u tovu;
 • podsticaji za tov jagnjadi – 2.000 dinara po grlu u tovu;
 • podsticaji za tov jaradi – 2.000 dinara po grlu u tovu;
 • podsticaji za tov svinja – 1.000 dinara po grlu u tovu;
 • podsticaji za krave dojilje – 40.000 dinara po grlu;
 • podsticaji za košnice pčela – 800 dinara po košnici;
 • podsticaji za proizvodnju konzumne ribe – deset dinara po kilogramu proizvedene ribe;
 • podsticaji za krave za uzgoj teladi za tov – 20.000 dinara po grlu;

Osim toga, kada je o stočarskoj proizvodnji reč, premija za mleko iznosi sedam dinara po litru. Kod biljne proizvodnje osnovni podsticaji su 5.200 dinara po hektaru, a regres za troškove skladištenja u javnim skladištima  40 odsto troškova skladištenja.

Detaljnije informacije o podsticajima, podnošenju zahteva i aktuelnim pravilnicima mogu se videti na sajtu Uprave za agrarna plaćanja: uap.gov.rs