banner-image

Potvrđeno da firma „MED-HONEY“ prodaje falsifikate meda

Firma iz Vučaka kod Smedereva stavlja u promet falsifikovani med, objavio je portal Saveza pčelarskih organsizacija Srbije SPOS.

Kako se navodi na portalu SPOS, u poslednjem kvartalu prošle godine, veterinarska inspekcija je uzela uzorke bagremovog i livadskog meda firme „MED-HONEY“ iz Vučaka kod Smedereva. Pošto vlasnik firme nije bio zadovoljan rezultatima analize, zatražio je superanalizu, te je inspekcija poslala med na superanalizu u Laboratoriju za ispitivanje autentičnosti hrane InovaLab.

SPOS je došao do rezultata superanalize shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, na osnovu zahteva Upravi za veterinu i dobio potvrdu da su oba meda stavljena u promet zapravo falsifikati.
I bagremov i livadski med, inače, imaju miris i ukus nesvojstven deklarisanoj vrsti meda.
Kod livadskog meda je utvrđeno da sadrži 27,99% šećera poreklom od C4 biljaka (kukuruz, šećerna trska).
Kod bagremovog meda je utvrđeno da sadrži 22,8% šećera poreklom od C4 biljaka (kukuruz, šećerna trska).
Koliko su u celom procesu falsifikatori usavršili tehnologiju izrade falsifikata, najbolje govori činjenica da su svi osnovni parametri kvaliteta meda u granicama propisa, odnosno „med“ bez problema prolazi osnovne zakonske analize, ali je med „pao“ na utvrđivanju autentičnosti, odnosno na utvrđivanju porekla šećera u medu, jer sadrži značajnu količinu šećera koja se prirodno ne može naći u medu!