banner-image

Uključite se u javnu raspravu o Nacrtu zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda

Ministarstvo poljoprivrede obaveštava da će se javna rasprava o Nacrtu zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda sprovesti u periodu od 5. do 25. februara 2021. godine.
Tim povodom pozivaju predstavnike organa i organizacija, poslovnih udruženja, privrednih subjekata, stručne javnosti, kao i druga zainteresovana lica da učestvuju u javnoj raspravi i daju svoj doprinos u izradi konačne verzije Nacrta zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda.

Detaljnije informacije mogu se pogledati na sledećem linku.