banner-image
banner-image

Mladenovac regresira troškove veštačkog osemenjavanja goveda

Opština Mladenovac raspisala je Konkurs za regresiranje veštačkog osemenjavanja goveda koje je obavljeno u periodu od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine.

U ovu svrhu opština Mladenovac opredelila je 1.800.000,00 dinara.

Na Konkurs mogu da se prijave fizička lica – nosioci poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu sa teritorije ove opštine.

Fizičkom licu po jednom priplodnom grlu, i to samo za prvo osemenjavanje, pripada iznos od 1.500,00 dinara.

Konkurs je otvoren do 03.03.2021. godine.

Sva dodatna obaveštenja mogu se dobiti pozivom na broj: 011 / 8241-674 radnim danima u periodu od 8 -15 časova.