banner-image

Do 5. marta konkurs za mlade u Vojvodini, do 3. marta za plastenike

Do petka, 5. marta, otvoren je konkurs Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu za podršku mladim u ruralnim područjima. Kao i na prethodnim konkursima za mlade poljoprivrednike, interesovanje je veliko. 

Mogu da konkurišu poljoprivrednici stariji od 18 godina, koji u momentu podnošenja prijave ne mogu imati više od 40 godina.

Uslov je da su prvi put upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosioci poljoprivrednog gazdinstva nakon 01.01.2020. godine i da se kao preduzetnici ili pravna lica registruju u Agenciji za privredne registre i kao takvi upišu u Registar poljoprivrednih gazdinstava do momenta potpisivanja ugovora.

Maksimalni iznos podrške po korisniku biće 1,5 milion dinara, a ukupno će u okviru konkursa biti dodeljeno 200 miliona dinara. Mladi poljoprivrednici dobiće podršku u iznosu 90 odsto prihvatljivog troška njihove investicije, ne više od 1,5 milion dinara. Minimalan iznos bespovratne pomoći po jednoj prijavi je 500.000 dinara.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za:
1) Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava
2) Podrška preradi na gazdinstvu
3) Podrška malim pivarama

Do petka, odnosno do utroška sredstava, otvoren je i konkurs za opremanje farmi na kojem je vojvođanskim stočarima na raspolaganju 90 miliona dinara. Za podršku do 70 odsto prihvatljivih troškova investicije mogu da konkurišu fizička lica, preduzetnicii i pravna lica, nosioci poljoprivrednog gazdinstva. Najveći iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi je dva miliona dinara, a najmanje se može dobiti 60.000. U razmatranje će biti uzete prijave čija je vrednost investicije jednaka ili veća od 100.000  dinara bez PDV-a. Priznavaće se samo investicije realizovane nakon 01. 01. 2021. godine.

Do srede, 3. marta, odnosno do utroška sredstava, otvoren je konkurs za nabavku konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini po kojem je predviđen ukupan iznos od 80 miliona dinara.

Podrška do 60 odsto se daje za sufinansiranje nabavke konstrukcije za objekte zaštićenog prostora, višegodišnjih, višeslojnih folija za pokrivanje objekata zaštićenog prostora, folija za senčenje i sprečavanje gubitka toplote, mreža za senčenje objekta, sistema za navodnjavanje „kap po kap”, sistema za prihranu, sistema za zagrevanje, stolova za proizvodnju rasada, instrumenata za merenje nivoa CO2, temperature supstrata i vazduha, kao i vlage.

Za realizaciju konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme i sistema za navodnjavanje i opreme za poboljšanje vodnog, vazdušnog i toplotnog režima biljaka predviđen je ukupan iznos do 370.000.000 dinara. Ovaj konkurs otvoren je do 18. marta.

Do 13. marta otvoren je konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja u 2021. godini predviđen je ukupan iznos do 85 milona dinara.
Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60 odsto od prihvatljivih troškova investicije.

S. K.