banner-image

Sadnja zdravih krtola i plodored najbolja preventiva protiv krompirovog moljca

Na području Srbije započela je setva krompira za ranu proizvodnju, dok setva  krompira namenjenog za jesenju proizvodnju tek predstoji.

Foto:PIS

Proizvodnja jesenjeg krompira je najugoženija od krompirovog moljca (Phthorimaea operculella), te je veoma važno sprovesti sve raspoložive preventivne mere kontrole ovog štetnog organizma, saopšteno je iz Prognoszno izveštajne službe (PIS).

Preporučuju se  slaedeće mere::

  • setva sorti krompira kraćeg vegetacionog perioda, jer su najugroženije sorte sa dugom vegetacijom;
  • korišćenje zdravih i neoštećenih krtola. Prilikom prebiranja krompira treba izbaciti sve krtole sa simptomima napada krompirovog moljca i drugih štetnih organizama i uništiti ih;
  • duboka setva (optimalna dubina setve 15 cm);
  • formiranje visokih bankova;
  • primena četvorogodišnjeg do petogodišnjeg plodoreda.

U našim proizvodnim uslovima, krompirov moljac najveće štete prouzrokuje na krtolama. Ženke moljca polažu jaja oko okca na krtole u zemljištu.

Kada se ispile, larve se ubušuju u krtole i u njima prave hodnike. Napadnute krtole gube tržišnu vrednost i osetljive su na infekcije prouzrokovačima različitih vrsta truleži, pri čemu dolazi do potpunog propadanja krtola.