banner-image

Ažurirane liste preparata za organsku proizvodnju

Ministarstvo poljoprivrede, šumrstva i vodoprivrede ažuriralo je liste sredstava za  zaštitu i ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta u organskoj proizvodnji.

Lista registrovanih sredstava za zaštitu bilja koja se mogu koristiti u organskoj proizvodnji može se pogledati ovde.

Lista registrovanih sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta može se pogledati ovde.