banner-image

Za podsticaje u poljoprivredi 37,5 milijardi dinara

Ministarstvo poljoprivrede će za podsticaje u ovoj godini opredeliti 37,503 milijarde dinara, a u planu je da se uz podršku Svetske banke poljoprivrednicima omogući da konkurišu i kroz poseban program za nabavku osnovnih sredstava.

Podsetimo, početkom godine direktorka Uprave za agrarna plaćanja Biljana Petrović kazala je da se očekuje u aprilu poziv za IPARD sredstva za Meru 1 kada će biti raspisan poziv za mehanizaciju, osnovna sredstva, izgradnju i sve što poljoprivrednici mogu da koriste za ulaganja u imovinu.

Istakla je da će ako nakon toga ostane raspoloživih sredstava biti raspisan poziv i za traktore i napominje da su do sada imali dva poziva.

Petrović je rekla da je do sada bilo dosta zainteresovanih za IPARD podsticaje kada su u pitanju traktori, kao i da je obrada zahteva privedena kraju.

Napomenula je da su u 2020. godini urađena dva nova pravilnika ruralnog razvoja i to za podršku vinarijama i za podizanje novih zasada, kao i pomoć destilerijama.

Podsetila je da je do sada isplaćena 41 vinarija u vrednosti od oko 500 miliona dinara i najavljuje da će kada završe sa obradom tih zahteva biti raspisan poziv u drugom ili trećem kvartalu ove godine.

Do sada su korisnici dobijali novac unapred i to pre nego što završe investiciju, kaže Petrović.

Ove godine je novo to što će poljoprivednici imati učešće od samo 10 odsto, kaže Petrović.

Govoreći o najavljenom kreditu Svetske banke naglasila je:

„Oni bi podneli zahtev Upravi za agrarna plaćanja, nakon odobrenja 50 odsto podsticaja od poslovne banke bi tražili kredit od 40 odsto vrednosti investicije, dok bi njihovo učešće bilo samo 10 odsto“.

Ona napominje da su žene podjednako zastupljene kroz sve pravilnike, a dobijaju određeni broj poena ukoliko su u pitanju pojedini podsticaji.

Kada je reč o organskoj proizvodnji neće se ništa menjati u ponudi, očekivanja su ista i za ovu godinu, kaže direktorka Uprave za agrarna plaćanja.