banner-image

Kako dokazati stručnu osposobljenost kada tražite IPARD podsticaje

Prema planu Ministarstva poljoprivrede, odnosno Uprave za agrarna plaćanja naredni IPARD konkursi, nabavka mehanizacije i izgradnja objekata i prerada poljoprivrednih proizvoda  trebalo bi da budu raspisani u aprilu i maju ove godine. Za javni poziv iz Mere 1 (nabavka mehanizacije i izgradnja objekata) opredeljeno je 6,6 milijardi dinara iz IPARD fonda, dok je za Meru 3 (prerada mesa, mleka, voča, povrća, jaja i grožđa) predviđeno oko 2,5 milijarde dinara. U junu se očekuje poziv za seoski turizam (Mera 7), vredan 1,7 milijardu dinara. U zavisnosti od javnog poziva, mogu da konkurišu fizička i pravna lica, kao i zemljoradničke zadruge.

Svi podnosioci zahteva u okviru ovih mera treba da imaju poljoprivredno gazdinstvo u aktivnom statusu. Kod Mere 1 moraju da poseduju određena znanja i veštine za bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom. Uslov ispunjavaju poljoprivrednici koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) kao nosioci ili članovi poljoprivrednog gazdinstva u periodu od najmanje tri godine (ne moraju biti tri uzastopne godine, a sabira se vreme za koje je bio prijavljen kao član i kao nosilac jednog ili više poljoprivrednih gazdinstava).

Poljoprivrednik uz zahtev za odobravanje projekta u Meri 1 može dostaviti i izjavu u kojoj navodi period u kojem je bio nosilac ili član gazdinstva/ava, a u obrazac za odobravanje projekta upisuje brojeve tih gazdinstava.  Tri godine radnog iskustva u odgovarajućem sektoru poljoprivredne proizvodnje takođe su dokaz stručne osposobljenosti.

U slučaju da nemaju traženo iskustvo, neophodno je da podnosioci zahteva poseduju minimum srednjoškolsko obrazovanje iz oblasti poljoprivrede ili veterine, ili visoku stručnu spremu iz bilo koje oblasti. Takođe, kao alternativu mogu pohađati i specijalizovane obuke za poljoprivredna zanimanja ukoliko poseduju minimum srednjoškolsko obrazovanje bilo kog usmerenja. Ukoliko je podnosilac preduzetnik, privredno društvo ili zemljoradnička zadruga, ovi uslovi se odnose na stručno lice odgovorno za proces proizvodnje.

Kao dokaz stručne osposobljenosti ili potrebnog radnog iskustva, podnosilac uz zahtev za odobravanje projekta prilaže i jedan od sledećih dokumenata:

– diplomu, odnosno uverenje o stečenoj visokoj stručnoj spremi, ili

– diplomu, uverenje ili svedočanstvo o stečenoj srednjoj stručnoj spremi u oblasti

poljoprivrede i/ili oblasti veterine, ili

– diplomu, uverenje ili svedočanstvo o stečenoj srednjoj stručnoj spremi i potvrdu o stručnom osposobljavanju u odgovarajućem sektoru u oblasti poljoprivrede, odnosno i izjavu da će pohađati stručnu obuku u odgovarajućem sektoru u oblasti poljoprivrede u minimalnom trajanju od 50 časova predavanja najkasnije do dana podnošenja zahteva za isplatu IPARD podsticaja (navedenu obuku sprovode poljoprivredne savetodavne stručne službe Srbije), ili

– ugovor o radu na poslovima u oblasti poljoprivrede u odgovarajućem sektoru, sa pratećom prijavom (odnosno odjavom) na obavezno socijalno osiguranje.