banner-image

Kako Evropljani gledaju na ruralna područja

Poboljšana infrastruktura, posebno kada je o javnom prevozu reč, jedna je od najhitnijih potreba za ruralna područja. Poljoprivreda se posmatra kao sektor koji najviše doprinosi ovim sredinama. Ovo su neki od ključnih rezultata  javne konsultacije o dugoročnoj viziji ruralnih područja EU.

Javne konsultacije imale su za cilj prikupljanje podataka od građana i zainteresovanih strana kako bi se procenilo na šta bi trebalo usredsrediti dugoročnu viziju ruralnih područja. Ukupno 2.326 ispitanika iz svih država članica EU učestvovalo je u javnim konsultacijama, iznoseći svoje poglede na današnja ruralna područja, težnje ka budućnosti ovih sredina kao i uključivanje građana u donošenje odluka i samu viziju.

Preko 50 odsto ispitanika izjavilo je da je infrastruktura najnužnija potreba za ruralna područja. Pristup osnovnim uslugama i pogodnostima, poput vode i električne energije, kao i bankama i poštama, takođe je navedeno kao hitna potreba za 43 odsto ispitanika.

Tokom narednih 20 godina, ispitanici veruju da će atraktivnost ruralnih područja u velikoj meri zavisiti od dostupnosti digitalne povezanosti (93 odsto), osnovnih usluga i e-usluga (94 odsto) te od poboljšanja klimatskih i ekoloških performansi poljoprivrede (92 odsto).

Na pitanje da li se osećaju skrajnutim u društvu, 39 odsto ispitanika je odgovorilo pozitivno. Ovaj udeo se povećava među onima koji se bave poljoprivredom (45 odsto), žive u ruralnim oblastima (41 odsto) i žive u udaljenim ruralnim oblastima (56 odsto). Najvažniji razlog koji se navodi zbog toga je lošija infrastruktura i usluge (61 odsto).

Što se tiče donošenja odluka, 83 odsto učesnika veruje da odluke donete na lokalnom nivou utiču na život seoskih ljudi, dok samo jedna četvrtina (27 odsto) smatra da se posebna pažnja posvećuje ruralnim oblastima u dizajniranju javnih politika.

Nalazi javnih konsultacija biće predstavljeni na Nedelji ruralne vizije, čiji je domaćin Evropska mreža za ruralni razvoj (ENRD) između 22. i 26. marta 2021. godine.

S. K.