banner-image

Ministarstvo objašnjava: Kako primeniti pravila navođenja porekla glavnog sastojka hrane

U instrukciji za primenu pravila navođenja porekla glavnog sastojka hrane koju su izradili Ministrarstvo poljoprivrede i Privredna komora Srbij objašnjeno je kako primeniti član 26. Pravilnika o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane ako su zemlja porekla ili zemlja i mesto porekla navedeni, ali ne odgovaraju zemlji porekla ili zemlji i mestu porekla glavnog sastojka hrane.

Potrebno je:

1) navesti i zemlju porekla ili zemlju i mesto porekla glavnog sastojka, ili

2) navesti da se zemlja porekla ili zemlja i mesto porekla glavnog sastojka razlikuju od zemlje porekla ili zemlje i mesta porekla hrane.

Pravilnik pojašnjava kako se označava poreklo glavnog sastojaka kada se razlikuje od datog porekla hrane. Međutim, i dalje postoji niz nedoumica u pogledu sprovođenja ovih odredbi. Svrha instrukcije, u formi pitanja i odgovora, je da pruži razumevanje usvojenih odredbi i pomogne u primeni člana 26. Pravilnika zainteresovanim učesnicima u lancu hrane, poput subjekata u poslovanju hranom (i malih i srednjih preduzeća i velikih subjekata u poslovanju hranom), nadležnih inspekcijskih tela, kao i samim potrošačima.

U ovoj Instrukciji pojašnjavaju se postojeće odredbe primenjenog zakonodavstva koje se odnose na navođenje zemlje porekla ili zemlje i mesta porekla, te ni na koji način ne proširuju obaveze koje proizilaze iz Pravilnika niti se uvode ikakvi dodatni zahtevi za predmetne subjekte i nadležna inspekcijska tela. Ove instrukcije nisu pravno obavezujuće, niti prejudiciraju bilo kakvu buduću odluku nadležnog suda u delu koji se odnosi na deklarisanje, označavanje i reklamiranje hrane. Svaki odeljak uključuje relevantne zakonske odredbe i činjenični opis odredbi Pravilnika praćen tumačenjem kada se utvrde nesigurnosti/nejasnoće.

Instrukcija se može pogledati ovde.