banner-image
banner-image

Otvoren konkurs za unapređenje šumarstva

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisalo je  Konkurs za dodelu sredstava po godišnjem programu korišćenja sredstava za održivi razvoj i unapređenje šumarstva u 2021. godini.

Sredstva se dodeljuju po Godišnjem programu korišćenja sredstava za održivi razvoj i unapređenje šumarstva u 2021. godinu u skladu sa uslovima utvrđenim Uredbom o utvrđivanju Godišnjeg programa korišćenja sredstava za održivi razvoj i unapređenje šumarstva u 2021. godinu.

Novac iz budžete može se dodeliti, između ostalog, za  zaštitu šuma, pošumljavanje u proleće 2021. godine, negu šuma, gradnju i rekonstrukciju šumskih puteva, proizvodnju šumskog semena, proizvodnju šumskog sadnog materijala, edukaciju, projekte…

Rok za podnošenje prijava po ovom konkursu je 15 dana od dana objavljivanja.

Kompletan tekst Konkursa može se pogledati na stranici Urprave za šume.