banner-image

Omogućeno postavljanje solarnih panela na krovove i prodaja viška električne energije

Vlada Republike Srbije usvojila je na j sednici četiri predloga zakona iz oblasti energetike i rudarstva, kao pravni okvir koji će omogućiti nove investicije i usmeravanje Srbije ka zelenoj energetici i zelenoj ekonomiji.

Vlada je usvojila Predlog zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije, čiji je cilj ostvarivanje ušteda energije, sigurnost snabdevanja energijom, smanjenje uticaja energetskog sektora na životnu sredinu i klimatske promene i doprinos održivom korišćenju prirodnih i drugih resursa.

Na sednici je usvojen Predlog zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije, koji treba da omogući nove investicije u obnovljive izvore energije i povećanje učešća obnovljivih izvora energije u ukupnoj proizvodnji energije.

Uvodi se institut kupca-proizvođača, koji podrazumeva da kupci električne energije, postavljanjem solarnih panela na krovovima objekata, proizvode električnu energiju za svoje potrebe, a da višak isporuče u mrežu i umanje račun za utrošenu električnu energiju.

Članovi Vlade usvojili su Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o energetici, koji će omogućiti da se ova oblast uskladi sa pravnim tekovinama Evropske unije