banner-image

Vode Vojvodine dobile mobilne brane za odbranu od poplava

Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Čedomir Božić predao je na upotrebu  v.d. direktoru JVP „Vode Vojvodine“, Srđanu Kruževiću mobilne brane za odbranu od poplava. Reč je o 1.200 metara mobilnih brana, a primopredaja je obavljena u magacinu mobilne opreme na Klisi.

Vd. direktora, Srđan Kružević, istakao je da smo spremni na brzu reakciju u slučaju nailaska visokih vodostaja, te da je oprema koju dobijamo preko međunarodnih projekata izuzetno važna. Takođe je rekao da ovih 1.200 metara mobilnih brana može postaviti 12 obučenih ljudi i napuniti ih za oko 30 sati. „Brane zamenjuju čak 180.000 džakova, za čije postavljanje bi trebalo angažovati isto toliko ljudi koji bi džakove postavljali 6 dana, radeći 20 sati dnevno, što našu spremnost za reagovanje podiže na viši nivo“, precizirao je Kružević.

Oprema vredna 570.000 evra nabavljena je preko Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, a kao deo evropskog projekta „Stojimo zajedno“ („Together we stand“).

Pre mesec dana iz istog projekta isporučene su dve mašine za punjenje vreća peskom, kapaciteta 4.600 vreća na sat, dva mobilna svetlosna tornja sa agregatom i dve pumpe kapaciteta 120 litara u sekundi. Radnici su obučeni za montažu i punjenje brana. Mobilne brane se pune vodom, a odbrambenu liniju mogu nadvisiti za oko 1,4 metra.

Ukupna vrednost projekta je 1.797.180,20 evra od čega Evropska unija sufinansira 85% vrednosti projekta.

Pravovremeno delovanje u slučaju kriznih situacija igra ključnu ulogu kako bi reakcija na potencijalne prirodne katastrofe bila brža, a šteta što manja.