banner-image

Zaštita luka od minirajuće muve i duvanovog tripsa

Usevi ozimog crnog luka se nalaze u fazi razvoja listova, a razvijeno je od 3 do 5 listova, prenosi sajt Prognozno izveštajne službe (PIS)

Foto: PIS

Vizuelnim pregledima useva je registrovano prisustvo simptoma oštećenja od ishrane odraslih jedinki minirajuće muve luka (Napomyza gymnostoma) u vidu belih pega u nizu na listovima.

Ova štetočina se, pre polaganja jaja, hrani na listovima luka ostavljajuću karakteristične bele pege u nizovima. Ženke polažu jaja u osnovi spoljašnjih listova ispod epidermisa. Najveće štete prave larve koje se hrane parenhimom lista i spuštaju se iz osnove lista u stablo i lukovice.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak useva i pregled biljaka na prisustvo simptoma oštećenja od ishrane odraslih jedinki minirajuće muve. Ukoliko se uoče simptomi oštećenja od navedene štetočine, preporučuju se hemijske mere zaštite insekticidom Grom (a.m. lambda – cihalotrin) 0,4 – 0,6 l/ha.

Takođe, vizuelnim pregledima useva luka registrovano je i prisustvo duvanovog tripsa (Thrips tabaci) u niskoj brojnosti, ispod praga štetnosti.

Primena isekticida u usevima mladog luka koji je namenjen za ishranu ljudi nikako nije dozvoljena!