banner-image
banner-image

Aktuelna zaštita breskve, kajsije, šljive i jabuke

U fazama cvetanja koštičavog voća i uslovima visoke vlažnosti može doći do infekcije cveta gljivom koja prouzrokuje sušenje cvetova, grana i grančica koštičavog voća (Monilinia laxa).

U cilju zaštite koštičavog voća od navedenog patogena, u fazama cvetanja, objavljeno je nasajtu Prognozno izveštajne službe (PIS), preporučuje se tretman pred najavljene padavine, nekim od registrovanih fungicida.

Jabuke se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u značajno različitim fazama razvoja, od faze „mišije uši“ do faze crvenih pupoljaka (BBCH 10-57).

U zasadima jabuka se registruje prisusto zrelih askospora gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Ventruia inaequalis). Prognozirane padavine mogu dovesti do oslobađanja askospora i stvaranja povoljnih uslova za ostavenje infekcija ovim patogenom.

Pred najavljene padavine preporučuje se primena fungicida na bazi aktivne materije mankozeb (Mankogal 80, Dithane M 45, Mankogal ekstra, Prevent 80 WP, Manfil 80 WP, Nota 75 WG, Mankosav 75 WG, Penncozeb WG, Titular 75 WDG, Candeza)  u koncentraciji 0,2-0,25%.

U cilju zaštite jabuka od prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha),  naročito u zasadima sa osetljivim sortimentom i  gde su u predhodnim sezonama registrovani simptomi ovog patogena, preporučuje se primena preparata na bazi aktivne materije meptildinokap (Karate Gold 350 EC) u količini od 0,4-0,5 l/ha. Ukoliko je do sada primenjen navedeni fungicid i ako su jabuke u odmaklijim fazama razvoja preporuka je primena nekog od registrovanih preparata na bazi sumpora: Wetsul 0,3 – 0,5%, Microthiol special disperse 3-5 kg/ha, Cosavet 80 DF 0,3%, Thiovit jet 80 WG 5-7 kg/ha, Kumulus DF 0,3%, Kossan WG 0,3%.

Prilikom primene fungicida veoma je važno pridžavati se uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite pčela i drugih oprašivača!