banner-image

Mladenovac regresira troškove veštačkog osemenjavanja goveda

Gradska opština Mladenovac raspisala je Konkurs za regresiranje veštačkog osemenjavanja goveda za izvršeno osemenjavanje u periodu od 01.01.2021. do 30.04.2021. godine.

Za ovu svrhu opredeljeno je 1.800.000, dinara.

Na Konkurs mogu da se prijave fizička lica- nosioci poljoprivrednog gazdinstva sa teritorije gradske opštine Mladenovac koji su upisani u registar i u aktivnom su statusu.

Grla za koja se podnosi zahtev moraju da budu u vlasništvu nosioca poljoprivrednog gazdinstva ili člana njegovog domaćinstva.

Podnosilac zahteva ima pravo na regres u iznosu od 1.800 dinara.

Rok za predaju dokumentacije je 07. maj 2021. godine.

Tekst konkursa nalazi se na zvaničnoj stranici Gradske opštine Mladenovac. Sve dodatne informacije mogu se dobiti pozivom na broj 011/8241-674