banner-image

Izveštaj EU : Jagode i dalje na vrhu liste hrane sa najviše pesticida

Evropska unija usvojila je najnoviji izveštaj o ostacima pesticida u hrani u EU.
U 2019. godini analizirano je ukupno 96.302 uzorka, od čega je 96,1% spadalo u zakonski dozvoljene nivoe. Za 12.579 uzoraka analiziranih u okviru programa kontrole koji koordinira EU (EUCP), 98% je bilo u zakonskim granicama.

EUCP je analizirao uzorke nasumično prikupljene od 12 prehrambenih proizvoda – jabuka, kupusnja, zelene salate, breskvi, spanaća, jagoda, paradajza, ovsa, ječma, vina (crveno i belo), kravljeg mleka i svinjske masti.

Od tih analiziranih uzoraka, utvrđeno je da 6.674 ili 53% nema merljive nivoe ostataka,
5.664 ili 45% sadrži jedan ili više ostataka u koncentracijama ispod ili jednakim dozvoljenim nivoima, 241 ili 2% sadržalo je ostatke koji premašuju zakonski maksimum od čega je za 1% dovelo do pravnih radnji.

Koordinirani program pokriva slične proizvode u trogodišnjoj rotaciji, što znači da se za određenu robu mogu identifikovati trendovi poboljšanja ili pogoršanja.

U poređenju sa 2016. godinom, stopa prekoračenja sadržaja pesticida smanjena je za breskve (sa 1,9% na 1,5%), zelenu salatu (2,4% do 1,8%), jabuke (2,7% do 2,1%) i paradajz (2,6% do 1,7%).

Sadržaj pesticida povećan je u jagodama ( sa 1,8% do 3,3%), kupusnjače (1,1% na 1,9%), vinsko grožđe (0,4% na 0,9%) i svinjsku mast (0,1% na 0,3%).

Kao i 2016. godine, u kravljem mleku nisu pronađena prekoračenja.

EFSA je izvršila procenu rizika od ishrane kao deo svoje analize rezultata i zaključak je da prehrambeni proizvodi analizirani 2019. godine verovatno neće predstavljati brigu za zdravlje potrošača. Međutim, predložen je niz preporuka za povećanje efikasnosti evropskih sistema kontrole, nastavljajući tako da osigurava visok nivo zaštite potrošača.