banner-image
banner-image

Zaštita šljive od žute i crne ose tek nakon precvetavanja

U zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, šljive se na području Vojvodine nalaze u fazi od precvetavanja do faze razvoja plodnika. Najveći broj proizvodnih parcela se nalazi u fazi precvetavanja, saopšteno je iz Prognozno-izveštajne službe (PIS).

Foto:PIS

Žuta i crna šljivina osa (hoplocampa flava, hoplocampa minuta) su veoma značajne štetočine šljive u našim proizvodnim uslovima. Imaju jednu generaciju godišnje. Ženke ovih štetočina polažu jaja na cvetove, a najveće štete prouzrokuju larve, koje se nakon piljenja ubušuju u tek zametnute plodove. Napadnuti plodovi otpadaju, a jedna larva može uništiti do 5 plodova šljive. Mere zaštite insekticidima se sprovode u periodu piljenja larvi, a pre njihovog ubušivanja u plodove.

U sistemu Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja AP Vojvodine monitoring šljivinih osa se vrši pomoću belih lepljivih klopki koje su postavljene u zasade šljiva i pomoću vizuelnih pregleda zasada na prisustvo štetočina. Na klopkama se svakodnevno registruju ulovi odraslih jedinki žute i crne šljivine ose, a započelo je i piljenje larvi.

Primena insekticida se preporučuje isključivo u fazi precvetavanja šljive kada u zasadu više nisu prisutnie pčele i drugi oprašivači. Od insekticida, registrovani su sledeći preparati: Decis 2,5 EC, konfuzija i polux, aktivne materije deltametrin, u koncentraciji 0,03 – 0,05%

Zbog velikog značaja koji imaju pčele u procesu poljoprivredne proizvodnje, iz PIS još jednom vas podsećaju da je primena insekticida u fazi cvetanja zabranjena!