banner-image

Uskoro podnošenje zahteva za podsticaje u organskoj poljoprivredi: Po hektaru 26.000 dinara

Od 3. maja do 30. juna  Ministrstvu finansija – Upravi za trezor podnose se zahtevi za organsku biljnu proizvodnju.

Podsećamo da  je nedavno usvojena Uredba kojom su uvećani podsticaji u organskoj biljnoj proizvodnji sa 400% na 550 % u odnosu na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji.

Međutim, kako su osnovni podsticaji u biljnoj proizvodnji smanjeni sa 5.200 na 4.000 dinara po hektaru, nominalni iznos podsticaja za organsku biljnu proizvodnju u 2021.godini, ostao je isti i iznosi 26.000 dinara po hektaru.

.