banner-image

Izabrane klanice za preuzimanje tovljenika od Robnih rezervi

Republička direkcija ya robne rezerve objavila je spisk klanica koje su izabrane na osnovu Javnog poziva za klanje i preradu tovnih svinja vlasništvo Direkcije. Ovaj poziv objavljen je na sajtu Republičke direkcije za robne rezerve 21.04.2021. godine.

Izabrane su sledeće klanice:

– IM MATIJEVIĆ DOO, NOVI SAD;

– SZTR,,ĐURĐEVIĆ“ PEĆINCI;

– BIG TRADE DOO, NOVI SAD;

– MI ,,KOSANOVIĆ“ DOO, SREMSKA MITROVICA;

– JUHOR EKSPORT AD, JAGODINA i

– BIG BUL FUDS DOO, BAČINCI.

Više o javnom pozivu možete pročitati ovde.