banner-image

Izmena IPARD pograma: Olakšice za mlade, prihvatljive i započete investicije

Direktorat za poljoprivredu i ruralni razvoj Evropske komisije odobrio je četvrtu izmenu IPARD II programa, kojom je omogućena preraspodela para iz neakreditovanih mera i neiskorišćenog budžeta akreditovanih mera u Meru 1 i Meru 7, za koje postoji najveće interesovanje potencijalnih IPARD korisnika.

Takođe, ovom izmenom programa promenjena je definicija koja se odnosi na mladog poljoprivrednika, prema kojoj je mladi poljoprivrednik osoba mlađa od 40 godina u trenutku podnošenja zahteva za odobravanje projekta. Navedenom izmenom, mladi potencijalni IPARD korisnici, koji bi u momentu podnošenja zahteva bili na granici od 40 godina starosti, nisu više u riziku da u toku administartivne obrade zahteva ostanu bez dodatnih pet odsto IPARD podrške.

Osim toga, izmenom programa uvedena je finansijska demarkacija između podsticaja za IPARD Meru 7 i nacionalne mere podsticaja za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima. Novi minimalni iznos podrške za IPARD Meru 7 iznosi 20.000 evra, što je ujedno i gornja granica podrške za nacionalnu meru za investicije u ruralni turizam.

Nakon četvrte izmene IPARD II programa usledila je i izmena Pravilnika o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava. Predložena izmena pravilnika prvenstveno ima za cilj otklanjanje uočenih nedostataka tokom sprovođenja javnih poziva u prethodnom periodu, kao i preciznije definisanje postojećih kriterijuma, a na inicijativu potencijalnih IPARD korisnika.

Izmena pravilnika odnosi se na objašnjenje kada je neka investicija započeta. U slučaju kada je započeta investicija u izgradnju objekta koja nije deo IPARD zahteva za podršku, podnosilac zahteva će biti u obavezi da dostavi privremenu situaciju sa građevinskom knjigom za izvedene radove ili nalaz ovlašćenog sudskog veštaka građevinske struke, koji sadrži utrošak radova i materijala za izvedene radove. Na ovaj način, potencijalni korisnici će moći kroz IPARD program da ostvare podršku i završe investiciju koju su
započeli iz drugih izvora finansiranja.

Takođe, izmena pravilnika obuhvata izmenjenu Listu prihvatljivih troškova, koja je u decembru 2020. godine potvrđena od strane Evropske komisije, čime je proširena mogućnost podrške za investicije koje do sada nisu bile na Listi prihvatljivih troškova.
Izmenjen je i prilog pravilnika kojim je regulisano obeležavanje predmeta investicije, a što je obaveza korisnika u informisanju javnosti o ulozi Evropske unije u sprovođenju IPARD II programa i promovisanju doprinosa Evropske unije i nacionalnih fondova za ruralni razvoj u
Republici Srbiji.