banner-image

Od EU 2,5 miliona za borbu poljoprivrede sa elementarnim nepogodama

Održavanjem dvodnevne onlajn radionice zvanično je pokrenut projekat „Jačanje otpornosti sektora poljoprivrede na elementarne nepogode“. Projekat vredan 2,5 miliona evra finansira Evropska unija, a sprovodi Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO).

Klimatske promene i elementarne nepogode, uključujući sušu, poplave i grad, imaju veliki uticaj na Srbiju, pogađaju veliki broj stanovnika i uzrokuju značajne ekonomske gubitke. Poljoprivredni sektor je među najviše pogođenim.

„Projekat je direktan rezultat obostrane namere države Srbije i EU da se uključe u akciju jačanja otpornosti i prilagođavanja klimatskim promenama u svim sektorima, uključujući poljoprivredu. Promena politike, izgradnja kapaciteta, razrada kurikuluma u obrazovanju i pokazne aktivnosti na nivou farmi omogućiće Srbiji da napravi korak napred u razvoju produktivnije i održive poljoprivrede“, rekao je u uvodnom govoru Spiros Afentulidis, menadžer projekata Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji.

Pomoćnik ministra za poljoprivrednu politiku, Nenad Katanić, poželeo je dobrodošlicu učesnicima u ime Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, ističući da je idealan momenat za sprovoćenje projekta, jer je Ministarstvo upravo formiralo novu organizacionu jedinicu koja će se baviti uticajem klimatskih promena i elementarnih nepogoda na poljoprivredu:

’’Nadam se da će ovaj sveobuhvatni projekat dati odlične rezultate, svesni smo da kapaciteti samog Ministarstva nisu dovoljni da adekvatno odgovorimo na ove izazove, ali zajedno sa lokalnim samoupravama, poljoprivrednim stručnim službama i samim projektom možemo mnogo toga postići.“

Sandra Nedeljković, zamenica direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima je zahvalila Evropskoj uniji na podršci i naglasila da smo kao društvo zaboravili na prevenciju, ali da se od poplava 2014. aktivno radi na tome:

„Nije pitanje da li će se desiti elementarne nepogode, već kada, a poljoprivreda je jedan od najugroženijih sektora.“

Nacionalni koordinator FAO programa za Srbiju Aleksandar Mentov, napomenuo je da je svrha radionice da se bliže predstavi novi projekat, koji finansira EU a sprovodi FAO, koji ima za cilj poboljšanje kapaciteta za smanjenje rizika od katastrofa i klimatski otpornu poljoprivredu u Srbiji, kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou.

Pored Ministarstva poljoprivrede, učešće na uvodnoj radionici uzeli su i predstavnici Ministarstva zaštite životne sredine, Ministarstva za evropske integracije, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Stalna konferencija gradova i opština, jedinice lokalnih samouprava, Institut za primenu nauke u poljoprivredi, poljoprivredne stručne i savetodavne službe, poljoprivredne škole, kao i predstavnici poljoprivrednih proizvođača.

Jurun Arends, međunarodni stručnjak za klimatske promene, prikazao je učesnicima uticaj koji klimatske promene imaju na poljoprivredni sektor u Srbiji, kao i rizike od elementarnih nepogoda.

Nakon njegove prezentacije, Karolina Star, glavni tehnički savetnik, predstavila je projekat i dve njegove glavne komponente.

S jedne strane, projekat će osigurati integraciju principa smanjenja rizika od elementarnih nepogoda i klimatski pametne poljoprivrede u poljoprivredne politike na nacionalnom i lokalnom nivou. Cilj ove komponente je jačanje otpornosti poljoprivrednog sektora na klimatske promene na institucionalnom nivou. Da bi to realizovao, FAO će sarađivati direktno sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvom zaštite životne sredine, Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, poljoprivrednim savetodavnim službama, srednjim poljoprivrednim školama, lokalnim samoupravama i drugim relevantnim institucijama i organizacijama.

Sa druge strane, primena klimatski pametne poljoprivrede pomoći će u smanjenju rizika od prirodnih katastrofa. Praktične mere i pokazna polja pružiće primere poljoprivrede koja je otpornija na negativan uticaj klime, dok će poljoprivrednici imati pristup najnovijim znanjima, tehnologijama i praksama u vezi sa ublažavanjem klimatskih promena i adaptacijom na njih.

Događaj je završen interaktivnom radionicom o klimatski pametnoj poljoprivredi i smanjenju i upravljanju rizikom od katastrofa. Preko 80 predstavnika različitih institucija i organizacija, kao i poljoprivrednici razmenili su mišljenja i predloge o poljoprivredi otpornoj na klimatske uticaje, ali i o pristupima u sprovođenju projektnih aktivnosti i ulogama svih partnera. Time su potvrdili svoj interes da saznaju više o uticaju klimatskih promena na poljoprivredu Srbije, a posebno o načinima na koje može da se umanji rizik od elementarnih nepogoda i da se investira u nova znanja.

Od 2000. do danas, Evropska unija donirala je više od 3.6 milijardi evra Srbiji. Sredstva su korišćena za podršku razvoja, kvaliteta života i reformi u sledećim sferama: civilna zaštita, zaštita od poplava i pomoć poplavljenim područjima, obrazovanje, povezanost, zaštita okoline, zdravstvena zaštita i zaštita potrošača, kultura, vladavina prava, lokalni razvoj, poslovi i privredni rast, javna administracija, migracije, upravljanje javnim sredstvima, civilno društvo i mediji, socijalna inkluzija, omladina i sport. EU podrška je implementirana kroz saradnju sa Vladom Republike Srbije. Evropska unija je donirala Srbiji više razvojnih sredstava nego svi drugi internacionalni donatori zajedno.