banner-image
banner-image

Raskinuti ugovori s pet investitora, njive na 30 godina i gubitašima

Zbog neispunjenja obaveza predviđenih investicionim planom, koji je sastavni deo dokumentacije o zakupu državnog poljoprivrednog zemljišta na 30 godina, raskinuti su ugovori sa najmanje pet investitora, a među firmama kojima je država izdala njive po cenama nižim od tržišnih su i gubitaši.

Prema informacijama Agrosmarta, na osnovu revizorskih izveštaja, Ministarstvo poljoprivrede raskinulo je ugovore sa preduzećem Agronovakov doo iz Žablja, Vinarijom Levač iz Rekovca, te firmama Jakuma doo, Andeks doo (Andex doo) i Jajlafiliz doo (Yayafiliz doo).

Reč je o pravu prečeg zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta po kojem su poljoprivredna preduzeća, to jest investitori, 2017. i 2018. godine dobili oranice u arendu na 30 godina po povoljnim uslovima. To im je omogućeno izmenama zakona o poljoprivrednom zemljištu, pod uslovom da investicionim planom predvide nova zapošljavanja i ulaganja od najmanje pola miliona evra. Prema Uredbi za ostavrivanje prava prvenstva zakupa za investitore, ulaganje od 500.000 evra trebalo je realizovati u periodu do tri godine od početka ulaganja, i to najmanje 30 odsto investicije u prvoj godini projekta.

Agrosmart je imao uvid u potpisane ugovore: na 30 godina, od 2017/2018. do 2046/2047. državne njive u zakup po ceni nižoj od tržišne dobilo je 19 firmi. Ukupno je dodeljeno 3.101 hektara poljoprivrednog zemljišta.

Najveće površine u zakup je uzela kompanija „Đurđević“ iz Inđije – 444,8 hektara, „Holo kompani“ iz Doroslova 402 hektara, JS&O iz Novog Bečeja 379 hektara, OZZ „Kastro kop“ dobila je oko 350 hektara u Gložanu i Ravnom Selu,

Nakon raskida pet ugovora u zakupu do 2046. ili 2047. godine ostalo je 14 firmi na 2.760 hektara: Geneza iz Kanjiže, Feješ doo iz Kanjiže, Vinarija Aleksić iz Vranja, Strela doo iz Lebana, Holo kompani iz Doroslova, Edufarm iz Crvenke, JS&O iz Novog Bečeja, La linea verde iz Dobrinaca, Alikvantum agro (Aliquantom agro) iz Inđije, Vija produkt iz Bačke Topole, Đurđević energo 2016 doo iz Inđije, Sekom agrar (Seccom Agrar) iz Inđije, OZZ Kastro-kop (OZZ Castro-cop) iz Kulpina, Mikrotri (Microtri) iz Pećinaca.

Među firmama koje će još duže od dve i po decenije obrađivati državne njive su i one koje ne posluju glatko i koje se povezuju sa političarima iz vlasti. Vojvođanski istraživačko analitički centar VOICE je po potpisivanju ugovora sa inđijskim Alikvantumom pisao da je sedište kompanije na istoj adresi kao i prostorije Narodne seljačke stranke Marijana Rističevića. Kada se 2018. ova firma kroz investicioni plan obavezala da će za tri godine uložiti najmanje pola miliona evra, poslovala je u plusu – ali svega 93.000 dinara. Podaci o njenom poslovanju u 2017. nisu javno objavljeni.

Ugovor je 2018. potpisala i firma Vija produkt koja je te godine imala gubitak 89 miliona dinara, a kompanija La linea verde tada je u minusu bila 101 milion dinara. Ni firma Edufarm iz Crvenke nema dobre finansijske pokazatelje – 2018. završila je s neto dobiti od 15,3 miliona dinara ali je 2019. napravila gubitak od osam miliona.

S. G.