banner-image

U Topoli u toku konkursi namenjeni stočarima, pčelarima, investicijama u gazdinstvo…

Opština Topola raspisala je nekoliko konkursa namenjenih poljoprivredi.

Reč je o sledećim konkursima:

– Konkurs za izbor korisnika sredstava po Programu mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opštinu Topola za 2021. godinu

–  Zahtev za podsticajna sredstva za nabavku materijala za prihranu pčela u 2021. godini

– Zahtev za podsticajna sredstva za nabavku stočne hrane za uvećanje stada iz sopstvenog zapata u 2021. godini

– Zahtev za podsticajna sredstva za investicije u izradu, unapređenje ili proširenje svih tipova infrastrukture manjeg obima, uključujući investicije u obnovljive izvore energije – iskop/bušenje bunara, izgradnju mikroakumulacija i uređenje vodozahvata u funkciji navodnjavanja u 2021. godini

– Zahtev za podsticajna sredstva za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u 2021. godini

– Zahtev za ostvarivanje prava na regres za reproduktivni materijal (veštačko osemenjavanje) goveda sa HB brojem u 2021. godini.

Svi detalji vezani za ove konkurse mogu se pogledati na zvaničnom sajtu opštine Topola.