banner-image
banner-image

Raspisani konkursi: Vojvođanskim proizvođačima piva, vina i rakije bespovratno 60 miliona dinara

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je dva konkursa.

Reč je o Konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za proizvodnju piva na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini i Konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za proizvodnju vina i rakije na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini.

Cilj konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija nabavku opreme za proizvodnju piva je ulaganje u novu opremu, radi povećanja prihoda na poljoprivrednim gazdinstvima i zapošljavanja ruralnog stanovništva.

Za realizaciju Konkursa predviđeno je ukupno 10.000.000,00 dinara. Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 50% od vrednosti ukupno prihvatljivih troškova. Za preduzetnike i pravna lica, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, mlađe od 40 godina i žene, bespovratna sredstva iznose do 60% od ukupnih prihvatljivih troškova ivesticije.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 11.06.2021. godine.

Za realizaciju Konkursa za sufinansiranje investicija nabavku opreme za proizvodnju vina i rakije na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini predviđeno je ukupno 50.000.000,00 dinara. Iznosi bespovratnih srestava isti su kao I u prethodnom konkursu.

I ovaj Konkurs otvoren je do utroška sredstava, a zaključno sa 11.06.2021. godine.

Dodatne informacije vezane za konkursa mogu sa dobiti putem telefona 021/456-267u periodu od 10 do 13 časova.

Tekst Konkursa, obrazac prijave, Pravilnik mogu se preuzeti sa internetstranice Sekretarijata na adresi: www.psp.vojvodina.gov.rs.