banner-image

Novi Sad sa 8,5 miliona dinara pomaže rad udruženja poljoprivrednika

Grad Novi Sad raspisao je Javni poziv za dodelu subvencija za programske aktivnosti udruženja iz oblasti poljoprivrede na teritoriji Grada za 2021. godinu.
Iz budžeta će se dodeliti 8.500.000,00 dinara, a iznos subvencija je do 100 odsto od ukupno prihvatljivih troškova iz prijave.
Namera dodele sredstava je poboljšavanje uslova rada poljoprivrednih udruženja, a maksimalan iznos sredstava po jednoj prijavi je 1.000.000, 00 dinara.
Između ostalog budžetskim sredstvima finansiraće se: nabavka opreme za pakovanje, nabavka lekova i preparata, opremanje distributivnih centara, izrada softvera, štampanje časopisa, reklamnog materijala i slično.
Rok za podnošenje prijava sa potrebnom dokumentacijom je 28.05.2021 do 15.30 h.
Kompletan tekst Poziva može se pogledati na zvaničnom sajtu Grada.
Za sve dodatne informacije zainteresovani mogu da pozovu 452-414 i 66-14-085