banner-image

Krkobabić: Investicioni plan vraća život na selo

-Aktivnosti Ministarstva za brigu o selu, čiji je cilj da ljudi ostaju u selima Srbije, a neki iz gradova pređu da žive i rade na selu, ima snažno uporište u Investicionom planu „Srbija 2020-2025“, koji je utemeljio predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, istakao je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić.

U saopštenju Ministrstva za brigu o selu navodi se da je Krkobabić objasnio da je ovim planom predviđeno pet milijardi evra za izgradnju 5.000 kilometara regionalnih i lokalnih puteva. Istovremeno, tri milijarde evra je planirano za izgradnju vodovoda i kanalizacije južno od Save i Dunava.

– Kada se tome doda i 300 miliona evra, mimo budžeta, namenjenih kupovini traktora, navodnjavanju i komasaciji, uz sve planirane aktivnosti Ministarstva za brigu o selu, šanse za poboljšanje kvaliteta života na selu postaju realne, smatra Krkobabić.