banner-image
banner-image

Novi zakoni o dobrobiti životinja mogli bi „okončati intenzivno stočarstvo“

Novi zakon o dobrobiti životinja koji je prošle sedmice usvojio holandski senat, gornji dom parlamenta te zemlje mogao bi da “stane na kraj intenzivnom uzgoju stoke”, prenose mediji.

Kako piše portal AD, ovaj zakon mogao bi imati posledice i na vlasnike kućnih ljubimaca.

Novi zakon, koji je pokrenula partija koja se zalaže za dobrobit životinja – Partij voor de Dieren, a koji će stupiti na snagu 2023. godine, predviđa da životinje više ne mogu trpeti bol ili nelagodu kada se drže u kavezima ili stajama i mora im biti omogućeno da se prirodno ponašaju.

Ministarka poljoprivrede Carola Schouten, koja je ranije nova pravila nazvala ‘neizvodljivim’, rekla je u parlamentu u utorak da je nejasno šta će zakon značiti u praksi jer je ‘labavo formulisan’ i nije lako odrediti šta čini prirodno ponašanje.

Međutim, poslanici iz nekoliko partija i organizacije poljoprivrednika izrazili su zabrinutost da bi novi zakon mogao imati dalekosežne posledice za industrijske farme, kao i za vlasnike kućnih ljubimaca, ako se strogo protumači. Organizacija uzgajivača svinja POV rekla je da stranke „nisu razmislile šta bi to moglo značiti u praksi“.

Kućni ljubimci i vlasnici kućnih ljubimaca mogu pretrpeti posledice strogog tumačenja zakona, kažu protivnici. Prema profesoru koji se bavi pitanjem dobrobiti životinja Basu Rodenburgu, novi zakon mogao bi zabraniti vlasnicima držanje „usamljenog zeca u kolibi ili ptice u kavezu jer su to društvene životinje“.

A ako se zakon strogo primenjuje, mačkama treba dozvoliti da lutaju napolju, rekao je on.

Lider partije PvdD Esther Ouvehand rekla je da ministarka Schouten i stočarski sektor sada moraju da naprave plan za sprovođenje zakona u praksi.

„Već 20 godina ministri obećavaju da će prirodno ponašanje biti ključno u stočarstvu“, rekla je ona.

Schouten je najavila da će sada raditi na „pravnoj analizi uticaja novog zakonodavstva na držanje stoke i kućnih ljubimaca“ i da će o tome izvestiti Senat pre letnje pauze.

S. K.