banner-image

Specijalno hranivo namenjeno govedima smanjiće emisiju metana za 50 odsto

Danski naučnici razvijaju specijalno hranivo za goveda čijom upotrebom će se emisija metana, za koju su odgovorne životinje, smanjiti za 50 odsto.

Danci, kako prenosi sajt All about feed, već dugo pokušavaju da reše problem jer 40 odsto ukupne emisije gasova sa efektom staklene bašte u ovoj zemlji proizvode upravo preživari. U ovih 40 odsto goveda učestvuju sa 51 odsto.

Istraživanja su pokazala da je emisiju metana najlakše smanjiti upotrebom odgovarajućih hraniva. Međutim, do sada nije pronađeno dovoljno efikasno rešenje. U istraživanja na ovom polju Arhus univerzitet ulaže 2,6 miliona dolara. Rezultat će, kako se očekuje, biti smanjenje emisije metana poreklom od goveda, a samim tim smanjiće se i njihov negativn uticaj na klimu. Cilj je da se to postigne bez negativnog uticaja na produktivnost i zdravlje goveda.

Danski naučnici razvijaju trostruki pristup rešavanju ovog problema. Najpre, planiraju uključivanje u hraniva specijalnih probiotskih bakterija koje će vodonik iskoristiti za stvaranje drugih jedinjenja umesto štetnog metana. U planu je i dodavanje specijalnih sojeva mlečno-kiselinskih bakterija hranivima. Ove bakterije treba delom da spreče formiranje drugih bakterija odgovornih za produkciju metana u organima za varenje goveda. Treća komponenta ovog pristupa je dodavanje hranivima inhibitora enzima odgovornog za stvaranje metana.

Očekuje se da će hranivo sa dve komponente biti potpuno razvijeno do 2025 godine i da će omogućiti smanjenje emisije metana za 40 odsto. Kada se i treća komponenta odobri za upotrebu emisija će se samnjiti za 50 odsto. Danski naučnici predviđaju da će se do 2030 godone 80 odsto goveda hraniti ovim hranivima.

Rezultat toga bie smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte ekvivalentno 0.76 miliona tona CO2.

S.K.