banner-image

Uginuće ribe na Krivaji: Uzrok  nedostatak kiseonika, a ne trovanje

Na reci Krivaja, na 2 km od ušća reke u kanal DTD pre dva dana došlo je do uginuća 340 kg odrasle jedinke smuđa, ribe koja se tretira kao najosetljivija vrsta.

Odmah po prijavi građana, JVP „Vode Vojvodine“, zajedno sa nadležnim inspekcijskim službama, izašli su na teren, uzorkovali vodu i uzorci su odneti na analizu u akreditovanu laboratoriju Departmana za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Takođe, ribočuvarska služba uz prisustvo inspektora za ribarstvo pokupila je svu uginulu ribu koja je odnesena u kafileriju na spaljivanje.

Rezultati su pokazali da nije bilo hemijskog zagađenja vode, već je uginuće ribe uzrokovano, pre svega, izuzetno niskom količinom kiseonika u vodi, 0,4 mgO2/l, a zatim i nepovoljnim vremenskim uslovima, gde je temperatura vode i vazduha bila izuzetno visoka 31,2 0C i 36 0C.

U trenutku događaja vodostaj nizvodno od ustave bio je za 80 cm viši od minimalnog radnog nivoa. U skladu sa Pravilnikom o održavanju vodnog režima HS DTD preduzete su sve neophodne mere, otvorena je ustava Feketić 1, dok je proticaj vode preko ustave na Kucuri podignut na maksimalni nivo. Ovim merama obezbeđen je dovoljan protok sveže vode u kanal, a ujedno i porast sadržaja kiseonika u vodi. Trenutno se održava projektovani nivo vode koji je sada oko 1 metar iznad granice od radnog nivoa na nizvodnom delu od ustave Feketić 1.

Ovo je samo privremeno rešenje jer ustava na Feketiću ne može biti dugo otvorena jer može dovesti u pitanje navodnjavanje poljoprivrednih imanja uzvodno od ustave.

Zahvaljujući razumevanju Vlade Republike Srbije koja će preko Abu Dabi fonda obezbediti dodatna sredstva, JVP „Vode Vojvodine“ će ove godine ući u rešavanje ovog višedecenijskog problema. Ukoliko radovi budu tekli predviđenom dinamikom, očekujemo da će do leta sledeće godine ovaj projekat biti završen.

Investiciono rešenje se ogleda u izgradnji brane i crpne stanice čime bi se spojila reka Krivaja sa kanalom DTD i kako bi se upumpavanjem vode iz kanala u Krivaju rešio nivo vode tokom letnjeg perioda. Izgradnjom ovog sistema obezbedilo bi se navodnjavanje ukupne površine od oko 6.000 ha poljoprivrednog zemljišta, a održavanjem nivoa vode iznad biološkog minimuma doći će do očuvanja ribljeg fonda na ovom lokalitetu.