banner-image

EU dodatno pooštrava zabranu držanja životinja u kavezima na farmama

Evropska komisija odlučila je da podrži građansku inicijativu kojom se traži zabrana kaveza za životinje koje se uzgajaju na farmama. Komisija je najavila da bi zabrana, kao deo revizije zakonodavstva o dobrobiti životinja, mogla da stupi na snagu 2027. godine.

Iako se važeće zakonodavstvo Evropske unije o zaštiti životinja primenjuje na sve životinje iz uzgoja, pravilima o držanju u kavezu za sada su obuhvaćene samo kokoši nosilje, tovni pilići, krmače i telad.

Komisija se u odgovoru na evropsku građansku inicijativu obavezala da će do kraja 2023. usvojiti predlog zakona o postepenom ukidanju i konačnoj zabrani upotrebe kaveza za sve životinje navedene u inicijativi, saopštila je Komisija.

Predlog će se, kako se navodi, pored životinja već obuhvaćenih zakonodavstvom, odnositi i na kuniće, mlade kokoši, roditeljska jata peradi, prepelice, patke i guske.

Za te je životinje Komisija od Evropske agencije za bezbednost hrane (EFSA) već zatražila dopunu postojećih naučnih dokaza kako bi se utvrdili uslovi potrebni za zabranu kaveza.

Komisija je navela i da će, kako bi se omogućio uravnotežen i ekonomski održiv prelazak na uzgoj životinja bez kaveza i kako bi poljoprivrednici mogli da se prilagode novim standardima, biti obezbeđena finansijska podrška i subvencije.

Pored toga, državama članicama će biti omogućeno da u tu svrhu koriste i sredstva iz Fonda za pravednu tranziciju (JTF) i iz Mehanizma za oporavak i otpornost.

Fond za pravednu tranziciju osnovan je kao instrument koji treba da pomogne regionima EU da bez društvenih i ekonomskih potresa pređu na održivi razvoj i zelenu ekonomiju.

Pošto će zbog prestanka upotrebe kaveza biti potrebne promene postojećih poljoprivrednih sistema, komisija je najavila i da će najkasnije do početka 2022. održati javnu raspravu, a zatim do kraja te godine obaviti i procenu društveno-ekonomskih i ekoloških posledica mera koje namerava da preduzme za dobrobit životinja.

Komisija će zatim proceniti izvedivost rada na predloženom zakonodavstvu koje bi, kako je saopšteno, trebalo da stupi na snagu 2027. godine.

Evropska građanska inicijativa „Okončajmo eru kaveza“ rezultat je zahteva za prelazak na etičnije i održivije oprivreden sisteme, uključujući i reviziju postojećih pravila EU o dobrobiti životinja.

Komisija je saopštila da je taj zahtev za nju važav prioritet i da je u skladu sa obavezama koje je preuzela strategijom „Od njive do stola“ o održivoj poljoprivredi i evropskim zelenim planom.

Inicijativa „Okončajmo eru kaveza“ je šesta uspešna Evropska građanska inicijativa koju je svojim potpisima podržalo više od milion stanovnika cele Evropske unije.

Evropska građanska inicijativa, kao mehanizam participativne demokratije uvedena je 2012. godine i omogućava da milion građana iz najmanje sedam članica EU zatraži od Komisije da pokrene zakonodavstvo iz svoje nadležnosti.

Najavu Evropske komisije pozdravila su brojna udruženja i aktivisti koji se bore za dobrobit životinja.

Jedan od rukovodilaca organizacije „Četiri šape“ Pjer Sultana ocenio je da reč o „ogromnoj pobedi“ za životinje na farmama i pozvao članice EU da podrže predloženu zabranu i pomognu da Unija postane „pionir“ u zaštiti životinja na farmama.

Sa druge strane, najava zabrane upotrebe kaveza izazvala je zabrinutost udruženja poljoprivrednika i farmera.

Morgan Odi, iz asocijacije farmera Evropska koordinacija Via Kampesina (ECVC), ocenila je da će nova pravila povećati izdatke farmera i da Evropska komisija mora da obezbedi prevednije cene za njihove proizvode.

Udruženje farmera EU COPA-COGECA upozorilo je da je, imajući u vidu da  tek predstoje konkretni tehnički predlozi i analize, vezivanje za 2027. godinu „nije realno“.

„Moramo uzeti u obzir da različiti sektori uzgoja životinja imaju različite potrebe i ekonomske preduslove, kako u pogledu cene proizvodnje, tako i neophodnih ulaganja“, izjavio je jedan portparol te asocijacije.

Izvor: EURACTIV.rs, EURACTIV.com