banner-image

Podrška unapređenju prevoza na selu: Novac iz budžeta za kupovinu mini buseva

Vlada Republike Srbije je na inicijativu Ministarstva za brigu o selu donela dve nove uredbe za poboljšanje kvaliteta života i rada seoskog stanovništva.

Jedno je Uredba o utvrđivanju programa dodele bespovratnih sredstava za kupovinu mini buseva za potrebe prevoza seoskog stanovništva na teritoriji Republike Srbije. Uredbom se predviđa dodela bespovratnih sredstava za kupovinu mini buseva koji će služiti isključivo za potrebe prevoza seoskog stanovništva iz jednog sela u drugo, ili iz sela u gradsko/opštinsko sedište.

Za ovaj program opredeljeno je u budžetu Republike Srbije 120 miliona dinara, a njegovom realizacijom rešavaju se osnovne potrebe kretanja seoskog stanovništva, u cilju omogućavanja kvalitetnijeg života u ruralnim sredinama, bolje povezanosti i zadovoljenja potreba stanovništva administrativnog, obrazovnog i medicinskog karaktera.

Podnosilac prijave na javni konkurs su jedinice lokalne samouprave sa čitave teritorije Republike Srbije, a maksimalan iznos sredstava za ove namene po jednoj prijavi je 7 miliona dinara.

Usvojena je i Uredba o utvrđivanju programa dodele bespovratnih sredstava za organizovanje manifestacije pod nazivom „Miholjski susreti sela“ . Sredstva po ovoj Uredbi namenjena su za jednodnevnu ili višednevnu manifestaciju koja se može održati u svim naseljenim mestima-selima na teritoriji Republike Srbije, izvan gradskih, opštinskih sedišta i prigradskih naselja.

Podnosilac prijave na javni konkurs su jedinice lokalne samouprave sa čitave teritorije Republike Srbije, koje same osmišljavaju sam program ove manifestacije, trajanje i mesto održavanja. (manifestaciju je moguće održati od 1. oktobra 2021. do 31. decembra 2021.godine).

Aktivnosti u kojima učestvuje stanovništvo sela sa teritorije jedne jedinice lokalne samouprave mogu biti iz oblasti dramskih umetnosti, književnosti, literarnih veština i drugih umetnosti (takmičenja u pevanju, recitaciji, glumi, slikanju, itd.), održavanja sportskih takmičenja, promovisanja očuvanja i unapređenja starih zanata i kulturno-umetničke baštine, izrade umetnina i predmeta domaće radinosti, kao i ostale aktivnosti u kojima stanovnici sela mogu pokazati svoja znanja i veštine i u njima se takmičiti.

Za ovaj program opredeljeno je u budžetu Republike Srbije 43 miliona dinara, cilj je obogaćenje društvenog i sportskog života stanovnika u selima, negovanje tradicionalnog načina života i kulturno – istorijskog nasleđa, a maksimalan iznos odobrenih sredstava po jednoj prijavi iznosiće do 500.000 dinara.

B. Gulan