banner-image

Kako će Evropa deliti 387 milijardi svojim poljoprivrednicima

Pregovori o novoj Zajedničkoj poljoprivrednoj politici (ZPP) vodili su više od tri godine. U višegodišnjem budžetskom okviru za period od 2021. do 2027. za poljoprivrednu politiku predviđeno je oko trećine evropskog budžeta, odnosno 387 milijardi evra.

Nova politika odnosi se na period 2021-2027, ali nova pravila važiće tek od 2023. godine.

Svaka zemlja EU će izraditi nacionalni strateški plan ZPP, kombinujući sredstva za podršku prihodima, ruralni razvoj i tržišne mere. Prilikom izrade svojih strateških planova, zemlje EU će doprineti ostvarenju devet specifičnih ciljeva putem alata širokih mera politike koje je dala Evropska komisija, a koje se mogu oblikovati prema nacionalnim potrebama i mogućnostima.

Čelnici EU postigli su politički sporazum o Višegodišnjem finansijskom okviru (VFO) 2021. – 2027. i o paketu oporavka. Planom oporavka i dugoročnim budžetom za razdoblje 2021- 2027. pruža se podrška oporavku od pandemije kovid 19 i ulaganju u zelenu i digitalnu tranziciju.

Veći deo sredstava dolazi iz VFO, a deo iz Plana obnove za Evropu (Next Generation EU – NGEU) koji čini odvojeni izvor finansiranja.

Nova pravila obavezuju države članice na poštovanje socijalnih i radničkih prava poljoprivrednih radnika, podstiču poljoprivrednike na primenu zelenije poljoprivredne prakse, predviđaju podršku manjim poljoprivrednim gazdinstvima i mladim poljoprivrednicima te se zalažu za snažnije povezivanje podrške poljoprivrednim gazdinstvima s njihovim rezultatima.

Sva plaćanja poljoprivrednicima će biti povezana s poštovanjem ekoloških pravila, kao što je ostavljanje četiri odsto obradivih površina neobrađenima kako bi priroda mogla disati ili rotiranje poljoprivrednih kultura svake godine kako bi se povećao kvalitet zemljišta. Kreatori nove poljoprivredne politike u Briselu vodili su se, između ostalog i time što se emisije koje uzrokuje poljoprivreda, od kojih polovinu uzrokuje uzgoj stoke, nisu smanjile od 2010.

Nastaviće se s direktnim plaćanjima za poljoprivrednike, ali 20 odsto tih sredstava dodeliće se proizvođačima koji idu čak i dalje od minimalnih zahteva zaštite životne sredine, u okviru eko-šeme.

S. K.