banner-image

Primeniti fungicide i zaštititi šećernu repu od pegavosti lista

Na području Vojvodine usevi šećerne repe se nalaze u fazi  razvića korena, a vizuelnim pregledom proizvodnih parcela registruje se povećanje broja pega od prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola). Pege su prisutne kako na starijem tako i na mladom lišću. 

Foto: PIS

U proteklih nedelju dana na automatskim meteorološkim stanicama postavljenim u useve šećerne repe zabeleženo je, u zavisnosti od lokaliteta, 4-7 dana sa visokim rizikom za ostvarenje infekcije pomenutim patogenom, kao posledica jutarnjih rosa, visokih vrednosti relativne vlažnosti vazduha tokom noćnih sati i povoljnih temperatura. Dodatno, za područje Srbije se za četvrtak i petak najavljuju padavine koje mogu doprineti daljem razvoju i širenju ovog patogena.

Proizvođačima šećerne repe  se preporučuje da zaštite useve fungicidima. U suprotnom, u uslovima povoljnim za širenje bolesti se može desiti da dođe do gubitka lisne mase što može izazvati procese retrovegetacije, iscrpljivanje biljaka i gubitke i u prinosu i u sadržaju šećera.

Sa ciljem zaštite lisne mase preporučuje se primena kombinacije preventivnih i sistemičnih fungicida:

Preventivni fungicidi

Izvor: PIS