banner-image

Zrenjanin objavio pozive za korišćenje džavnog zemljišta u 2022.godini

Grad Zrenjanin objavio je dva javna poziva namenjena poljoprivredi.

Jedno je Javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Grada Zrenjanina za 2022. godinu.

Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta grada Zrenjanina raspisala je javni poziv kojim obaveštava: obrazovne ustanove, škole, stručne poljoprivredne službe i socijalne ustanove da im se može dati na korišćenje površina poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koja je primerena delatnosti kojom se bave, a najviše do 100 hektara.

Kada su u pitanju visokoobrazovne ustanove – fakulteti i naučni instituti čiji je osnivač država i ustanove za izvršenje krivičnih sankcija, njima se može dati na korišćenje površina poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koja je primerena delatnosti kojom se bave, a najviše do 1.000 hektara.

Poziv se odnosi i na pravna lica u državnoj svojini registrovana za poslove u oblasti šumarstva.

Svi treba da dostave potrebnu dokumentaciju, do 31.oktobra 2021. godine.

Drugi Javni poziv odnosi se na dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Grada Zrenjanina za 2022. godinu.

Javni poziv upućen jefizičkim i pravnim licima, i njime se obavešatavaju vlasnici sistema za navodnjavanje, odvodnjavanje, ribnjaka, poljoprivrednog objekta, staklenika, plastenika i višegodišnjih zasada (voćnjaka i vinograda koji su u rodu) na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini i koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu najmanje tri godine.

Poziv se odnosi i na vlasnike domaćih životinja, koji su i vlasnici, odnosno zakupci objekata za gajenje tih životinja na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj se pravo prečeg zakupa ostvaruje, koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statutu najmanje jednu godinu.

Zainteresovani treba da dostave potrebnu dokumentaciju radi dokazivanja prava prečeg zakupa na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini na teritoriji grada Zrenjanina za 2022. godinu, do 31. oktobra 2021. godine.

Sva lica koja su zainteresovana za ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu poljoprivredne infrastrukture dužna su da blagovremeno, a najkasnije do 1. septembra 2021. godine, podnesu Zahtev za izlazak Republičke poljoprivredne inspekcije, odnosno za ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu stočarstva Zahtev za izlazak Republičke veterinarske inspekcije najkasnije do 1. septembra 2021. godine.

Zahtev se podnosi u pisanoj formi putem pošte na adresu: Srednjobanatski upravni okrug, Trg slobode 10, 23000 Zrenjanin ili lično na pisarnicu Srednjobanatskog upravnog okruga, kancelarija 12. (zgrada Gradska kuća Grada Zrenjanina), Trg slobode 10.