banner-image

Subotica sufinansira kamatu na kratkoročne poljoprivredne kredite

Grad Subotica raspisao je Javni poziv registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima zainteresovanim za podnošenje zahteva za kratkoročne kredite za nabavku obrtnih sredstava, uz učešće Grada Subotice u sufinansiranju dela kamate.

Javni poziv se upućuje registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim licima sa teritorije Grada Subotice koja su zainteresovana za podnošenje zahteva za kratkoročne kredite za nabavku obrtnih sredstava-repromaterijala na period do 12 meseci, uz učešće Grada Subotice u sufinansiranju dela kamate.

Registrovana poljoprivredna gazdinstva Gradskoj upravi, Sekretarijatu za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, podnose Zahtev za izdavanje Saglasnosti o ispunjenosti uslova za podnošenje kreditnog zahteva za kratkoročni kredit za nabavku obrtnih sredstava-repromaterijala na period do 12 meseci, uz učešće Grada Subotice u sufinansiranju dela kamate.

Ukupna sredstva za ovu namenu iznose 2.000.000,00 dinara i obezbeđena su u budžetu Grada.

Iznos kredita odobrava poslovna banka podnosiocu zahteva u minimalnom iznosu od 100.000,00 dinara i maksimalnom iznosu do 500.000,00 dinara, sa rokom otplate do 12 meseci.

Ukupna kamata je 6% godišnje fiksno po proporcionalnom metodu 28-31/360, od toga 5,4% godišnje subvencioniše Grad Subotica, a 0,6% godišnje plaća Korisnik kredita.

Naknada za odobravanje kredita je 0%. Način otplate kredita je mesečno, tromesečno, šestomesečno ili godišnje u skladu sa anuitetnim planom otplate.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Sekretarijatu za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, na telefon 024/626-871.