banner-image
banner-image

Kako se boriti protiv moljca paradajza, najznačajnije štetočine u zatvorenom prostoru

Moljac paradajza (Tuta absoluta) je najznačajnija štetočina u proizvodnji paradajza u zatvorenom prostoru. Naročito su ugroženi usevi iz druge sadnje paradajza.

Foto: PIS

Na feromonskim klopkama postavljenim u useve paradajza beleže se visoke brojnosti ove štetočine, a vizuelnim pregledom biljaka u proizvodnji u zatvorenom prostoru registruje se prisustvo larvi i oštećenja od njihove ishrane u vidu mina na listovima.

Trend veoma visokih temperatura vazduha koji prati proizvodnju proteklih mesec i po dana i koji se najavljuje i za naredni period izuzetno pogoduje razvoju moljca paradajza. U ovakvim uslovima, razvoj štetočine je ubrzan, smanjuje se potrebno vreme za razvoj svakog stadijuma i omogućava se razvoj većeg broja generacija, te je i rizik od šteta u tom slučaju veći.

Sada je ključni momenat za sprovođenje svih raspoloživih mera borbe kako bi se sprečilo dalje podizanje populacije ove štetočine i u odsustvu adekvatnih mera sprečilo potpuno uništenje biljaka i propadanje proizvodnje.

Nepesticidne mere u cilju kontrole moljca paradajza su:

–      postavljanje feromonskih klopki za registrovanje prisustva i praćenje nivoa populacije, a takođe i za izlovljavanje imaga,

–       postavljanje vodenih klopki sa kojima je moguće još masovnije izlovljavanje odraslih jedinki,

–       postavljanje mreže protiv insekata na ulaz u objekat, kao i na mesta za provetravanja objekta,

–       uništavanje infestiranih biljnih delova,

–       uništavanje korova,

–       biološka borba tj. upotreba prirodnih neprijatelja. Veoma efikasne predatorske stenice u kontroli moljca paradajza su Macrolophus pygmaeus Nesidiocoris tenuis. Na našem tržištu postoji nekoliko komercijalnih preparata sa ovim stenicama poput Miracle, Nesibug i drugi. U slučaju prisustva korisnih organizama, treba koristiti selektivne insekticide prema preporuci proizvođača.

Pored nepesticidnih mera, u ovom momentu preporučuje se pregled biljaka na prisustvo jaja i larvi moljca paradajza i ukoliko se uoči njihovo prisustvo, primena nekog od registrovanih insekticida uz obavezno poštovanje propisane karence:

 

Preparat Aktivna materija Doza Karenca
Coragen 20 SC hlorantraniliprol 0,175-0,2 l/ha 1 dan
Ampligo 150 ZC hlorantraniliprol + lambda-cihalotrin 0,4 l/ha 3 dan
Avaunt 15 SC indoksakarb 0,17-0,25 l/ha 3 dana

Izvor: PIS