banner-image

Izborom hibrida i pravilnom ishranom protiv mehuraste gari kukuruza

Na teritoriji RC Zrenjanin, na više lokaliteta, došlo je do značajnije pojave mehuraste gari na klipovima kukuruza. Mehurastu gar prouzrokuje gljiva Ustilago maydis koja napada nadzemne organe biljaka.

Foto: PIS- mehurasta gar

Simptomi bolesti se ispoljavaju u vidu mehurastih izraslina, guka ili tumora, različite veličine i oblika. Tumori su u početku prekriveni sivo belom opnom koja kasnije dobija tamniju boju, skoro crnu. Iz prisutnih izraslina oslobađa se crna prašna masa koja predstavlja sporonosne organe parazita (hlamidospore) koji služe za razmnožavanje. Hlamidospore se prenose vetrom na velike udaljenosti. Tokom zime spore ostaju u zemljištu.

Do infekcije gljivom dolazi na razne načine, a najčešće preko svile ili oštećenja biljnog tkiva koje može biti prouzrokovano gradom, insektima ili mehaničkim povredama.

Uslovi neravnomernog snabdevanja kukuruza vlagom, kada se periodi sa obilnim kišama smenjuju sa visokim temperaturama i jakim sušama, naročito u periodu cvetanja i oplodnje kukuruza, izuzetno su povoljni za razvoj mehuraste gari.

U mere kontrole spadaju:

–          Gajenje otpornih hibrida

–          Izbalansirana mineralna ishrana

–          Plodored

–          Navodnjavanje

Ne prenosi se semenom, nego isključivo reproduktivnim organima gljive, pa dezinfekcija semena nije od značaja.

Izvor:PIS