banner-image
banner-image

Nemačka drastično povećava subvencije za zaštitu životne srediine

Nemačka država je poslednjih godina drastično povećala subvencije. Najviše poreskog novca odlazi na projekte zaštite životne sredine.

Troškovi subvencionisanja raznih mera vlade su se u poslednje tri godine udvostručili, proizlazi iz izveštaja o subvencionisanju ministarstva finandija objavljenog krajem nedelje. Prema tom izveštaju, volumen subvencija je sa 24,6 milijardi u 2019. porastao na 47,2 milijarde koliko je predviđeno za sledeću godinu. Taj volumen sledeće nedelje mora da potvrdi i savezna vlada.

Deo subvencija odlazi na poreske olakšice ali najveći porast se beleži na planu direktnih financijskih „injekcija“. 22,3 milijarde otpadaju na najvećeg „gutača“ subvencija – mere zaštite klime i životne sredine.

Veliki deo kolača namenjen je subvencionisanju elektro-mobilnosti, tj. za direktne subvencije pri kupovini električnih automobila i gradnju infrastrukture za punjenje baterija. Obilato se subvencioniše i zamena vozila gradskog prevoza.

No, najveći deo odlazi za subvencionisanje prilagođavanja zgrada modernim ekološkim standardima. Za mere poput zamene grejanja ili bolju izolaciju država samo u sledećoj godini planira da izdvoji 2,7 milijardi evra.

Osim mera zaštite klime, velike stavke u subvencijama zauzimaju i stanogradnja, mobilnost i digitalizacija. U dogradnju brze internet-mreže će biti uloženo 876,4 miliona evra što je osetan skok u odnosu na 2019. kada je izdvojeno 265 miliona. Kritike iz revoda privrede da Nemačka zaostaje u digitalizaciji su očito naišle na razumevanje.

Vlada ovim izvještajem nastavlja s praksom preciznog informisanja parlamenta kao i Veća nemačkih pokrajina (Bundesrat) o raspodeli i visini subvencija.

Izvor:DW