banner-image
banner-image

Sada je vreme za uklanjanje čokota obolelih od eske

Vizuelnim pregledom vinograda u značajnom broju zasada registruju se simptomi apopleksije na vinovoj lozi i crvene paleži. Ovi simptomi upućuju na kompleksno oboljenje vinove loze poznato pod nazivom eska.

Foto: PIS

Eska je jedna od najstarijih bolesti na vinovoj lozi, za koju se smatra da je bila poznata u mediteranskim krajevima još iz vremena Rimljana. U poslednje vreme ona postaje sve značajnija bolest vinove loze u Evropi. Složenost ovog oboljenja proizilazi iz činjenice da su prouzrokovači eske mnogobrojne gljive, od kojih se kao najvažnije ističu: Phaeomoniella chlamydospora, Phaeoacremonium minimum, Fomitiporia mediterranea, Fomitiporia punctata i dr.

Razlikujemo hronični i akutni oblik ovog oboljenja. Hronični oblik eske karakteriše pojava hlorotičnih pega u međunervalnom ili rubnom delu lista. Pege se postepeno šire i poprimaju žutosmeđu (kod belih sorti) ili mrkosmeđu (kod crnih sorti) boju, dok duž lisnog nerva ostaje zelena traka zdravog tkiva zelene boje. Listovi se postepeno suše i opadaju pre vremena.

Na bobicama se (naročito kod belih sorti) mogu javiti pege mrkoljubičaste boje na pokožici ploda, one se neravnomerno razvijaju i ne dostižu punu zrelost. Pri jačem napadu bobica, dolazi do pucanja i njihovog sušenja. Na lastarima se simptomi uočavaju u vidu venjenja, zaostajanja u porastu, a neretko dolazi do njihovog zdrvenjavanja.

Akutni oblik eske karakteriše pojava iznenadnog odumiranja (apopleksije) jednog dela ili čitavog čokota, i na takvim čokotima listovi i grozdovi su potpuno nekrotični.

Na poprečnom preseku drveta uočava se centralna zona svetlije boje i mekane strukture, okružena tamnijom zonom drveta. Na uzdužnom preseku uočavaju se tamne, crne trake. Ovakvi simptomi na drvetu karakteristični su za starije čokote. Infekcija pomenutim kompleksom gljiva se ostvaruje kroz rane, najčešće nastale nakon oštre rezidbe ili nakon gradonosnih padavina.

Oboleli čokoti normalno započinju rast i razvoj, a do intenzivnog prisustva simptoma dolazi nakon talasa veoma visokih temperatura tokom letnjih meseci.

Jedna od osnovnih mera kontrole ovog oboljenja je izbegavanje stvaranja jakih rana rezidbom jer one predstavljaju ulazni otvor za naseljavanje gljiva pouzrokovača eske. Nakon orezivanja rane treba premazati kalemarskim voskom. orezani materijal treba odstraniti iz vinograda i spaliti. Takođe, prilikom podizanja vinograda treba koristiti samo zdrave biljke bez znakova obezbojavanja u sprovodnom tkivu.

Sada je period godine kada su simptomi eske najuočljiviji te se u cilju očuvanja zdravstvenog stanja vinograda i dugoročne proizvodnje grožđa, preporučuje uklanjanje i uništavanje obolelih čokota.

Izvor: PIS