banner-image

Srpski lovci obučavaju se o afričkoj svinjskoj kugi i bezbednosti lova

Ovog leta, na različitim lokacijama po Srbiji, FAO je u saradnji sa Vojvodina šumama i Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) već održao za lovce devet treninga o afričkoj svinjskoj kugi (ASK), a od kojih je danas deseti i poslednji. Obuke su organizovane na zahtev Srbije kako bi se proširilo znanje lovaca, posebno „članova interventnog tima“ (upravnici lovišta koji podržavaju kontrolu ASK), o ASK i biološkoj bezbednosti lova.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolest je prvi put u zemlji otkrivena 2019. godine, a epidemija je primećene i kod domaćih i kod divljih svinja. U 2021. godini prijavljene su nove pojave bolesti, kao što su pogođena i nova područja.

Tokom dva meseca, više od 200 upravnika lovišta (članovi interventnog tima), širom zemlje, prošlo je obuku, pod vođstvom FAO stručnjaka i glavnog trenera Jovana Mirčete, o otkrivanju ASK na njihovim lovištima; i sprečavanju i suzbijanju ove smrtonosne bolesti.

Obuka se sastojala iz dva dela. U prepodnevnom delu učesnici su dobijali teorijska znanja o tome: kako ASK utiče na populaciju divljih svinja, kako pronaći mrtve leševe divljih svinja i koje postupke treba primeniti da bi se izbeglo širenje bolesti, prateći dobre prakse biološke bezbednosti tokom lova. U popodnevnim časovima izvođene su praktične demonstracije kako se oblači leš divlje svinje.

„Dosezanje, uključivanje i obuka lovaca o ASF-u i biološkoj sigurnosti lova može biti jednako važna kao i obuka veterinara“, rekao je FAO stručnjak za spremnost za zdravlje životinja Mark Hovari. „Naši lokalni partneri i stručnjaci na terenu uradili su fantastičan posao u obuci o ASF-u tolikog broja lovaca u vrlo kratkom vremenu.“

U 2019. godini FAO je u Srbiji organizovao misiju procene i radionicu o biosigurnosti na afričku svinjsku kugu, nakon čega je usledila radionica o ASK kod divljih svinja. Ranije 2020. godine takođe je organizovana simulacija za više zemalja u kojoj su učestvovale veterinarske službe Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije.

„U okviru naših projekata, cilj nam je imati sveobuhvatan pristup i uključiti sve relevantne aktere“, rekao je Daniel Beltran-Alcrudo, tehnički savetnik za zdravlje životinja. „U okviru projekta, kontaktirali smo i obučili preko stotinu veterinara, onlajn i licem u lice; u naše događaje uključili smo i vlasnike stoke; a sada smo obučili i preko 200 lovaca koji će još dodatno pomoći u kontroli afričke svinjske kuge“.