banner-image

Novosadski Inosens u DIONE projektu za modernizaciju agrarne politike EU

Novosadska kompanija Inosens, u okviru zajedničkog projekta sa partnernima iz Evropske unije, izrađuje rešenje koje će koristiti evropske agencije za plaćanja u poljoprivredi i koje će doprineti modernizaciji Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP). Reč je o projektu DIONE – setu alata, odnosno inovativnim tehnologijama za monitoring poljoprivrede. Između ostalog, ovaj projekat, finansiran iz programa H2020, omogućiće jednostavnije i jeftinije praćenje isplate podsticaja i drugih davanja iz EU agrarne kase, a pored agencija za plaćanja koristi od njega imaće i evropski poljoprivrednici.

DIONE set alata je inovativno rešenje koje omogućava evropskim agencijama za agrarna plaćanja da poštuju modernizovane propise ZPP i u isto vreme sprovode procenu ekološkog učinka ozelenjavanja na nacionalnom ili regionalnom nivou, u zavisnosti od nadležnosti agencije, kažu u kompaniji Inosens, koja već ima bogato iskustvo u realizaciji evropskih projekata vezanih za ZPP.

Pored agencija za agrarna plaćanja kao glavnih korisnika, DIONE set alata je dizajniran da ispuni zahteve pametnog monitoringa poljoprivrede koje pružaju tela za sertifikaciju i kontrolu, odnosno Sertifikacione kuće. Glavni proizvodi koje DIONE pruža svojim ciljnim grupama su poboljšane mape vrsta useva, automatizovano neproduktivno prepoznavanje EFAs, procena ekoloških performansi i usklađenosti, karte svojstava zemljišta i slike sa geografskim oznakama, objašnjavaju u Inosensu.

DIONE set alata se sastoji od tri glavne komponente: DIONE komponenta osmatranja zemlje (Earth Observation), DIONE alat za poljoprivrednike (DIONE Farmers’ Tools) i DIONE Green Accountability set alata.

DIONE komponenta osmatranja zemlje

Ova komponenta koristi informacije, to jest slike Sentinel Hub-a zasnovane na cloud platformi koja je razvijena da olakša i standardizuje pristup Copernicus podacima i informacijama (DIAS), i da proizvodi poboljšane karte tipa useva i neproduktivne EFA mape. To donosi ekonomsku vrednost ključnim ciljnim grupama, smanjujući im administrativne i operativne troškove vezane za proveru usklađenosti zasnovane na ZPP, i procenjujući uticaj na životnu sredinu.

DIONE komponenta osmatranja zemlje uključuje skup podataka o obradivom zemljištu, kao alat koji koristi snimanje LC/LU slika zasnovanih na bespilotnim letelicama pored tehnologije daljinskog upravljanja. Glavne prednosti koje ova komponenta donosi su pojednostavljeno i jeftinije praćenje plaćanja Zajedničke poljoprivredne politike na osnovu određenih područja i preciznija i pouzdanija procena uticaja plaćanja iste na životnu sredinu.

DIONE alat za poljoprivrednike

Ova komponenta podržava efikasan i automatizovan monitoring usklađenosti poljoprivrednika sa uslovima Zelene direktne šeme plaćanja (Green Direct Payment Scheme) agencija za agrarna plaćanja. Alat za poljoprivrednike obuhvata podatke o sistemu identifikacije zemljišnih parcela, mape useva tipa Sen4CAP, EFA mape poboljšane rezolucije i slike zemljišta sa geografskim oznakama. U suštini, geografski označeni okvir slike i jeftini senzori za procenu degradacije zemljišta predstavljaju novu tehnologiju za poljoprivrednike, čineći proveru usklađenosti manje administrativnom i omogućujući manje stresan proces provere usklađenosti.

Green Accountability set alata

Ova komponenta predstavlja alat za automatizovanu proveru usklađenosti poljoprivrednika sa šemom zelenih direktnih plaćanja, omogućavajući agencijama za agrarna plaćanja da prate ekološke performanse zelenih direktnih plaćanja. Ovaj set alata sastoji se od alata za praćenje usklađenosti poljoprivrednika, uključujući komponentu prikupljanja podataka i upravljanja koja odlučuje o usklađenosti pojedinačnih poljoprivrednika i integrisana je sa postojećim alatima agencija za agrarna plaćanja i pametnog DIONE alata ekoloških performansi (Environmental Performance Tool) kao podrška procesima donošenja odluka.

Ovaj alat pruža povratne informacije profesionalcima iz agencija za agrarna plaćanja i kreatorima politika o stanju i korišćenju zemljišta.

S. K.