banner-image
banner-image

Pred setvu pšenice ratari treba da donesu bitne odluke od kojih će zavisiti njihova proizvodnja. Pre svega, da izaberu sorte pšenice.

Ona treba da je visokorodna, da daje stabilan prinos, da je visokokvalitetna i otporna prema poleganju, izmrzavanju, visokim temperaturama, suši i bolestima…

Iz kompanije Delta agrar poručuju da mogu ratarima da izađu u susret kako bi zadovoljili sve ove kriterijume.

-Kada govorimo o pšenici, izdvojili bismo ekskluzivne KWS sorte, u okviru kojih su Marvel, Solehio i Modern – sve savremene genetike, kao poslednja naučna dostignuća u razvoju semena.
Saatzucht Donau ističu se Balaton, Amicus i Gaudio sortama, sve srednje rane ozime pšenice.
Iz Syngenta-e istakli bismo novu sortu CBB Ingenio (fleksibilna visokorodna sorta) i Pibrac (srednje rana ozima pšenica), naglašavaju stručjnaci Delta agrara.

Iz francuske kuće Axereal u ponudi Delte našla se i sorta Basilio, koja je vrlo rana ozima pšenica dobrih mlinarsko-pekarskih karakteristika.

-Govoreći o sortama ječma, možemo se pohvaliti Carmina sortom, koja je izuzetno prinosna sorta, i Finola sortom, a obe spadaju u šestoredni ozimi stočni ječam namenjen ishrani životinja, kažu u kompaniji. – Rekordni rezultati koje smo ove godine ostvarili u prinosima obe vrste govore o tome da je, osim kvalitetnog semena, sinergija znanja, umeća, posvećenosti i stalnog unapređenja mehanizama setve, đubrenja i žetve siguran recept za rekordne prinose.