banner-image
banner-image

Ekološka proizvodnja lekovitog bilja za razvoj ruralnih sredina

Centar za organsku proizvodnju iz Selenče i Klaster Dunav-Bačko Novo Selo organizovali su u petak, 17. septembra, okrugli sto na temu  “Ekološka proizvodnja i prerada lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja – razvoj ruralnog turizma”.
Skup je bio međunarodnog karaktera, a organizovan je u Mesnoj zajednici u Bačkom Novom Selu.
Opština Bač trudi se da uvek podržava ovakve skupove i aktivnosti koje promovišu razvoj ruralnih sredina, kazao je na ovoj manifestaciji predsednik opštine Bač dr Steva Panić.
Dodao je da se radi na izradi projektno-tehničke dokumentacije te ostalih aktivnosti koje se odnose na izgradnju prečistača za pijaću vodu i marine na Dunavu u Bačkom Novom Selu. V.d. pokrajinskog posekretara za privredu i turizam Slavoljub Arsenijević istakao je tom prilikom značaj međusobnog udruživanja i povezivanja svih zainteresovanih činilaca u jednu zajedničku mrežu.

Organizatori skupa ugostili su eminentne stručnjake iz oblasti organske proizvodnje iz Slovačke i Bosne i Hercegovine, ali i profesore sa Poljoprivrednog fakulteta iz Novog Sada.

Održano je nekoliko stručnih predavanja a jedno od njih je na temu „Lekovito, aromatično i začinsko bilje u Srbiji – stanje i perspektive“, o čemu je govorila dr Milica Aćimović sa Instituta za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad.

O biotehnološkoj proizvodnji mikrobioloških preparata za zaštitu i ishranu bilja kao doprinosu razvoju organske poljoprivrede izlagale su dr Ivana Pajčin, naučni saradnik na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu i dr Jovana Grahovac, vanredni profesor na istom fakultetu.

Na temu „Ukus i miris ruža“ pričala je master inž. poljoprivrede Biljana Božović Tanjga iz firme Pheno Geno Roses doo iz Ostojićeva.

Iskustvo u gajenju i preradi lekovitog i aromatičnog bilja preneli su uspešni proizvođači Mejra i Sakib Halilović iz Nišića u BiH, o konvencionalnim i modernim tehnikama ekstrakcije iz lekovitih biljaka govorio je master inž. tehnologije Ivana Dimić, Tehnološki fakultet, Novi Sad, dok je iskustva u ruralnom turizmu u Bačkom Monoštru prenela Jelisaveta Bešenji.

S. K.