banner-image

Upravljanje vodama u vanrednim situacijama u slivu Save

U četvrtak, 23. septembra 2021. godine u Županji, Republika Hrvatska, održana je 3. Regionalna radionica u okviru projekta Water Contingency Management in the Sava River Basin (WACOM) (Upravljanje vodama u vanrednim situacijama u slivu reke Save).

Radionica na temu „Priprema simulacije štabne vežbe:  Nesreća s izlivanjem velike količine naftnih derivata iz industrijskog postrojenja u slivu reke Bosne i delovanje u slučaju poplava“ organizovana je u saradnji sa Institutom za vodoprivredu Jaroslav Černi iz Republike Srbije, Republičkom upravom civilne zaštite Republike Srpske, Asocijacijom za upravljanje rizicima AZUR kao i Međunarodnom komisijom za sliv reke Save.

Svrha ove radionice bila je priprema simulacije štabne vežbe pod nazivom: „Zagađenje reke Save iz industrijskog postrojenja u slivu reke Bosne i delovanje štaba u slučaju poplava“, a koja će se održati u maju mesecu 2022. godine. Učesnici iz Bosne i Hercegovine i Srbije analizirali su scenario ove štabne vežbe i utvrdili jasne uloge koje će različite institucije u Bosni i Hercegovini i Srbiji imati tokom njene realizacije. Također, simulirani su protokoli komunikacije i donošenja odluka te je razvijen scenario za krizno reagovanje nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini i Srbiji u slučaju sličnih kriznih situacija.

Dušan Kostić iz Instituta za vodoprivredu Jaroslav Černi u Republici Srbiji rekao je kako je Republika Srbija kao poslednja država kroz koju teče reka Sava veoma motivisana za svaki vid međunarodne saradnje na polju obrane od poplava i slučajnih ekoloških zagađenja. Republika Srbija je 2015. godine postala deo Evropskog mehanizma za civilnu zaštitu, ali je potreban nastavak međunarodne saradnje kako bi se ojačali tehnički i kadrovski potencijali, podigli kapaciteti, stekla nova znanja i što efikasnije iskoristilo članstvo u Evropskom mehanizmu civilne zaštite. Na današnjoj veoma uspešnoj radionici u Županji učesnici su kroz razmenu već postojećih iskustava stekli nova znanja, dotakli se novih pitanja i dilema te definisali smernice koje će omogućiti dalje uspešne aktivnosti WACOM projekta, a u interesu zaštite svih država u slivu reke Save.

U uvodnom izlaganju, Snježana Novaković, zamenica direktora Javnog preduzeća „Luka Brčko“, istakla je značaj održavanja ovakvih regionalnih radionica te naglasila važnost učešća Javnog preduzeća „Luke Brčko“ u WACOM projektu i sticanje novih znanja i institucionalne saradnje u ovakvim ili sličnim kriznim situacijama u slivu reke Save.

Krunoslav Šarić, direktor Turističke zajednice Županje, također je naglasio važnost sprovođenja projekata kao što je projekt Water Contingency Management in the Sava River Basin (WACOM) kao i razvijanja novih protokola, procedura i odgovora na ovakve i druge krizne situacije prisetivši se katastrofalne poplave iz 2014. godine i problema i izazova na terenu koji i dalje postoje i zahtevaju zajedničku saradnju institucija u sve tri države.

Radionica je prvenstveno bila namenjena učesnicima iz Bosne i Hercegovine i Srbije, ali je zbog finansijskih pravila Evropske unije i Programa transnacionalne saradnje – Interreg Dunav organizovana u Republici Hrvatskoj kao članici Evropske unije.

 WACOM projekt sufinansiran je od strane Programa transnacionalne saradnje – Interreg Dunav i uključuje ključne partnere iz četiri zemlje u slivu reke Save: Sloveniju, Hrvastku, Bosnu i Hercegovinu i Srbiju.

 Više informacija o WACOM projektu dostupno je na

www.interreg-danube.eu/approved-projects/wacom