banner-image

Kod Kredit agrikol banke specijalni uslovi za kreditiranje poljoprivrede

Kredit agrikol jedna je od banaka koja, zajedno sa Ministarstvom poljoprivrede realizuje program subvencionisanih kredita, trenutno najpovoljnijeg načina kreditiranja poljoprivredne proizvodnje, a pored toga kreirala je i niz povoljnih linija i uslova za poljoprivrednike i firme iz agrobiznisa. 

-Trenutno su najpovoljni uslovi kod kredita sa subvencijom Minstarstva poljoprivrede gde program traje do 1. novembra, ukoliko se sredstva ne potroše ranije. Kamate su od jedan odsto do tri odsto godišnje, u zavisnosti od kategorije korisnika, namene i ročnosti. U pitanju su dinarski krediti bez devizne klauzule, kaže za Agrosmart rukovodilac sektora za poljoprivredno bankarstvo Kredit agrikol banka Aleksandar Simić.

Kod kredita iz potencijala naše banke, još uvek važe specijalni uslovi koje smo pripremili baš za Sajam poljoprivrede. Fiksna kamata 2,99 odsto sa ročnošću do pet godina, za kredite indeksirane u evrima, a 4,99 odsto godišnje fiksno za dinarske kredite bez devizne klauzule. Naknade za obradu iznose jedan odsto.

Kredit agrikol Srbija, kada je u pitanju kreditna ponuda za poljoprivrednike, ima sveobuhvatnu podršku za finansiranje poljoprivredne proizvodnje – kredite za obrtna sredstva, trajna obrtna sredstva, namenjena za finansiranje,  biljnu i  stočarske proizvodnje, napominje naš sagovornik.

-Kada su u pitanju osnovna sredstva i investicije, pored finansiranja poljoprivredne mehanizacije i kupovine poljoprivrednog zemljišta, uvek smo u našoj ponudi imali proizvode koji pomažu klijentima za različite vrste investicija: za izgradnju silosa, podnih skladišta, štala, nabavku hladnjača, robota za mužu, višegodišnjih zasada. Jedinstveni u našoj ponudi su krediti za podizanje zasada lešnika, u saradnji sa kompanijom „Agriser“, zatim kartica za kupovinu goriva na NIS i Gasprom pumpama sa odloženim plaćanjem, Prêt à Piloter kredit sa fleksibilnim rokom otplate, kao i drugi partnerski sporazumi gde takođe deo kamate subvencionišu naši partneri, kaže Simić.

Dodaje da banka posebno vodi računa o tome da način otplate ovih kredita bude u potpunosti prilagođen specifičnostima agrobiznisa, promenama na tržištu i profitu njenih klijenata koji je cikličan i specifičan u poljoprivrednoj proizvodnji.

-Potrebe naših klijenata su nam prioritet, a njihovo zadovoljstvo takvim personalizovanim pristupom ogleda se u stalnom rastu našeg učešća na tržištu koje trenutno iznosi više od 20 odsto, ističe Simić. 

Kada su u pitanju zajmovi za obrtna sredstva, klijenti ih najviše koriste za nabavku repromaterijala, za biljnu proizvodnju, semena, pesticida i mineralnih đubriva, a kada je stočarstvo u pitanju , za nabavku stoke za tov, dodaje on.

-Ako govorimo o osnovnim sredstvima, najčešće ih koriste za nabavku poljoprivredne mehanizacije, traktora, kombajna i priključne mehanizacije, kao i za kupovinu poljoprivrednog zemljišta. Kao što sam već pomenuo, Kredit agrikol banka ima i kreditnu karticu za kupinu goriva za individualna gazdinstva sa odloženinm plaćanjem na NIS i Gasprom benzinskim stanicama, kaže Simić.

 Stara mehanizacija za novu 

Kfw je program razvijen u saradnji sa Nemačkom razvojnom bankom i odnosi se na finansiranje projekata kod kojih se, novom investicijom, koja zamenjuje neke postojeće procese ili opremu, štedi više od 20 odsto emisije CO2 ili više od 20 odsto energije u odnosu na postojeće stanje.  Ovaj program se koristi u svim oblastima poslovanja, a kada je reč o poljoprivredi najviše se koristi za nabavku nove mehanizacije, koja mora zameniti staru.  Nakon kontorole, a obično u periodu od oko šest meseci nakon realizicije kredita, isplaćuje se grant tj. subvencija u iznosu od 10 odsto iznosa kredita Kredit agrikol banke koji je korišćen za ovu investiciju, objašnjava Simić.

Za lešnike zajam do 5.500 evra po hektaru, četiri godine grejs perioda

Program finansiranja zasada lešnika u saradnji sa kompanijom „Agriser“ (Ferrero grupa) podrazumeva nove zasade, i tu Kredit agrikol banka daje četiri godine grejs perioda, gde plaćanje glavnice počinje praktično tek u petoj godini. Kredit se otplaćuje u godišnjim ratama koje se povećavaju kako se povećava očekivani prinos. Kredit je na 10 godina, a banka finansira do 5.500 evra po hektaru, naglašava Simić.

S. G.