banner-image
banner-image

Robne rezerve kupuju merkantilni kukuruz po ceni od 29 dinara

Republička direkcija za robne rezerve objavila je da će kupiti do 23.186.458 kilograma merkantilnog kukuruza rod 2021. godine.

Kupovina merkantilnog kukuruza vršiće se od: fizičkih lica, nosilaca poljoprivrednih porodičnih gazdinstava, zemljoradničkih zadruga i ovlašćenih skladištara, koji sa Direkcijom imaju zaključen ugovor o skladištenju kukuruza i drugih pravnih lica.

Kukuruz mora biti domaćeg porekla, prirodno ili veštački suv, u zrnu, zdrav i zreo, bez znakova plesni i bez stranog mirisa i ukusa, nezaražen biljnim bolestima i štetočinama,

Cena je 29,00 din./kg (u cenu uračunat PDV), uskladišteno u silosu ovlašćenog skladištara Direkcije.

Minimalna količina merkantilnog kukuruza koja se kupuje od jednog registrovanog poljoprivrednog porodičnog gazdinstva biće 10 tona, a maksimalna 100 tona.

Minimalna količina merkantilnog kukuruza koja se kupuje od zemljoradničke zadruge, ovlašćenog skladištara i pravnog lica je 100 tona a maksimalna je 1.000 tona.

Zainteresovani  za prodaju merkantilnog kukuruza mogu se prijaviti elektronski, na portalu Direkcije www.rdrr.gov.rs, svakog radnog dana od 7:00 do 14:00 časova.

Direkcija će Prodavcu izvršiti plaćanje kupljenog merkantilnog kukuruza u roku od 15 dana od dana dostavljanja obavezne dokumentacije.

Rok za realizaciju kupovine kukuruza po Zaključku Vlade i rok za prijavljivanje je do 30. novembar 2021. godine.

Kompletno obaveštenje može se pogledati na sajtu Republičke direkcije za robne rezerve.